Terug naar overzicht

Fraude? Hogeschool oordeelt te snel

De studente aan de academie voor management en human resources haalde voor een tentamen Engels een uitzonderlijk hoog cijfer. Haar docent kreeg argwaan en vergeleek het handschrift met eerdere toetsen van de studente. Volgens hem verschilden ze. Ook de examencommissie oordeelde dat er sprake moest zijn van fraude en de studente mocht geen tentamens meer doen voor Engels.

Bijlessen

Maar de studente ontkent en zegt dat ze bijlessen heeft gevolgd om beter te presteren. Ze stapte naar het College van beroep voor het hoger onderwijs omdat ze vindt dat de examencommissie onzorgvuldig heeft gehandeld.

De rechter gaf haar gelijk: de hogeschool heeft onvoldoende aangetoond dat er sprake is van fraude. De examencommissie is volgens hem niet deskundig op het gebied van handschriftvergelijking en heeft niet duidelijk gemaakt hoe de handschriften precies met elkaar vergeleken zijn. Omdat tijdens het tentamen geen onregelmatigheden zijn geconstateerd door de surveillanten en de studente gewoon aanwezig was, kan niet bewezen worden dat ze heeft gefraudeerd. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?