Terug naar overzicht

‘Het maakt niet uit als je onzin verkoopt’

Tijdens een mondeling examen kropen twee docenten in de huid van burgemeester en wethouder. Aan de studenten de taak om ‘de gemeente’ te overtuigen van hun plannen om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Bij de vier studenten Integrale Veiligheid gaat dit rollenspel de mist in. Niet alleen vanwege hun weinig creatieve presentatie, maar ook omdat ze tegenstrijdige antwoorden geven. Volgens de docent ontbreekt de homogeniteit.

Nooit terug te komen

‘Als je plannen gaat presenteren aan de gemeente, kun je elkaar niet voor hun neus gaan tegenspreken’, legt de docent uit tijdens de zitting. ‘Want als je dat doet, weet je in ieder geval één ding zeker: je hoeft nooit meer terug te komen. Dus zelfs als een van de studenten onzin verkoopt, dan moet je je daar als hele groep achter scharen. Je vormt een eenheid.’

De studenten zijn het daar niet mee eens: ‘Ik had juist het idee dat we elkaar aanvulden’, aldus een van hen. ‘Het voelt ook heel onnatuurlijk om je achter een onzinargument te scharen. We worden als studenten allemaal afzonderlijk beoordeeld. Dan is het vreemd om iets te moeten zeggen, waarvan je weet dat het niet klopt.’

Herkansing

De studenten vinden bovendien dat ze recht hebben op een herkansing. In de OER staat dat een student jaarlijks twee mogelijkheden krijgt om een bepaald vak te halen. Het betreffende vak bestond uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. De eerste keer dat de studenten hun werkstuk inleverden, kregen ze een onvoldoende. Ze kwamen daardoor niet in aanmerking voor een mondeling examen.

Tijdens de herkansingsronde haalden ze alsnog een voldoende voor het schriftelijke gedeelte. Het mondelinge gedeelte ging ditmaal mis. Volgens de examencommissie ging het hier echter al om een herkansing. ‘Maar we hebben alleen het schriftelijke werkstuk herkanst. Het was pas de eerste keer dat we het mondeling examen deden,’ aldus de studenten.

Propedeuse

De onvoldoende die de studenten kregen voor hun mondeling examen wordt niet door het College van Beroep gecorrigeerd. Wel is de onafhankelijke rechtbank van Avans van mening dat de studenten recht hebben op een herkansing. Voor twee van de drie studenten betekent dit dat ze in hun eerste studiejaar alsnog hun propedeuse kunnen halen. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?