Terug naar overzicht

Hogescholen houden meer geld over

In 2009 hadden dezelfde hogescholen nog een gezamenlijk batig saldo van 47 miljoen euro, tegen 25 miljoen in 2008. De Hogeschool Utrecht en Avans Hogeschool hielden in 2010 het meeste geld over: respectievelijk 25,8 en 19 miljoen euro. Dat maakt het Onderwijsblad van vakbond AOb op uit de jaarverslagen van de instellingen. Bij de andere grote hogescholen – met meer dan twintigduizend ingeschreven studenten – ging het om 3,5 tot 10 miljoen euro.

97.9 miljoen extra

De HBO-raad noemt de hoge bedragen ‘niet verbazingwekkend’. In augustus pas kregen ze 97,9 miljoen extra om de grote groei van het aantal studenten op te vangen. Het was lang onduidelijk of dat geld er wel zou komen. ‘Dat kunnen hogescholen dan niet “plots” alsnog uitgeven’, zegt een woordvoerder van de HBO-raad.

Tegelijkertijd was het nodig om ‘de hand op de knip’ te houden. Het kabinet kondigde in het regeerakkoord aan dat hogescholen en universiteiten op hun reserves moesten interen omdat er tot 2015 370 miljoen euro moest worden bezuinigd. ‘Een structurele verhoging van de uitgaven aan bijvoorbeeld het personeel, kan niet zomaar worden teruggedraaid.’ [MdV/HOP]

Lees ook de reactie van Marja Kamsma van het College van Bestuur van Avans:

'Zonder reserves heb je het hard te halen'

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?