Terug naar overzicht

Kunstonderwijs krijgt niets cadeau

Staatssecretaris Zijlstra heeft ‘veel waardering’ voor het ‘sectorplan kunstvakonderwijs’ van de HBO-raad. Hij noemt het positief dat hogescholen opleidingen met een geringe baankans – zoals autonome beeldende kunst, dans, muziek, vormgeving en theater – kleiner en selectiever willen maken. Ook het voornemen om het masteronderwijs uit te bouwen en de lerarenopleidingen te verbeteren steunt hij.

Samenvoegen

Wel wil hij dit najaar al van de hogescholen weten hoe ze precies gaan samenwerken, welke kleine opleidingen er samengevoegd kunnen worden en hoe de plannen aansluiten op de kabinetsdoelstelling om het ondernemerschap en de ‘topsector creatieve industrie’ te versterken.

Voor de zomer wil Zijlstra prestatieafspraken per instelling hebben gemaakt. Die blijven waarschijnlijk niet zonder gevolgen. De staatssecretaris overweegt het geld dat de instroombeperking oplevert alleen te geven aan kunsthogescholen die doen wat ze beloven. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?