Terug naar overzicht

Lastig opstarten na vijf jaar zonder school

Buitenland

De student zat in september 2010 voor het eerst in vijf jaar in de collegebanken, ondermeer omdat ze vier jaar in buitenland heeft doorgebracht. Tijdens haar verkorte opleiding International Business and Languages (IB&L) kampt ze daardoor met opstartproblemen: ‘Ik vond het na vijf jaar zonder school heel lastig om in het juiste ritme te komen.’

Dat de student zo weinig studiepunten haalt, komt volgens haar ook omdat ze in januari overstapte naar de opleiding IB&L van de Hogeschool Rotterdam. ‘In die tijd kon ik op Avans dus geen studiepunten halen.’ Na drie maanden keert ze terug op Avans omdat de opleiding in Rotterdam niet was wat ze ervan had verwacht: ‘Ik had het daar ook niet naar mijn zin.’

Halfjaar gratis

Tijdens de verkorte route van IB&L kun je in een half jaar dertig studiepunten halen. De overige dertig ects krijg je er vervolgens ‘gratis’ bij. Om door te mogen naar het tweede studiejaar moet je er van die dertig 22,5 hebben gehaald. De student behaalde in haar twee periodes op Avans slechts 17 studiepunten.

‘Dat de student in januari Avans tijdelijk verliet, maakt niet uit’, oordeelt de examencommissie ‘Normaal gesproken hoor je die dertig studiepunten in het eerste halfjaar al te halen. Ze heeft de verkorte route zelfs twee keer gevolgd. Daarnaast heeft ze voor de taalvakken heel lage cijfers. Aangezien onze opleiding daar voor 50 tot 60 procent uit bestaat, achten wij de kans klein dat ze op redelijke termijn haar diploma haalt’, beargumenteert de examencommissie.

Links liggen

Voor die lage cijfers heeft de student wel een verklaring: ‘Ik wilde die 22,5 studiepunt halen met andere tentamens en heb de taalvakken daarom links laten liggen. Mijn docent adviseerde me echter om alle tentamens te maken, ik kon het altijd proberen. Ik heb er dus geen serieuze gooi naar gedaan.’

Inmiddels zit de student op de opleiding International Business and Management Studies van Avans in Breda. De studie bevalt haar niet, ze hoopt daarom terug te kunnen keren naar IB&L. Dat zit er helaas niet in. Het College van Beroep gaat mee in het besluit van de examencommissie om haar een negatief bindend studieadvies te geven. Het beroep van de student wordt ongegrond verklaard. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?