Terug naar overzicht

Mbo-studenten draaien proef bij AMBM


Smartphones

De twintig studenten, met de afstudeerrichting Marketing, presenteerden gisterochtend hun eindresultaten van een klein onderzoek. De mbo’ers onderzochten op hun eigen school hoeveel leerlingen een smartphone hebben en hoe die eventueel gebruikt kan worden in het onderwijs, als lesmiddel. Zes weken lang werkten ze aan dit project, onder begeleiding van Avansdocenten.

AMBM-docent Carin Zuidema: ‘Ze moesten een onderzoeksvraag opstellen en deelvragen bedenken, enquêtes afnemen bij medestudenten en dan alle resultaten verwerken met behulp van de statistieksoftware SPSS. Echt onderzoekstechnieken dus.’ In vijf groepjes werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Zuidema en collega-docent Christian Vermeer speelden de directie van het Florijn College, die na elke presentatie kritische vragen stelde.

Knex-week

Al jaren organiseren de vier Bredase academies uit het Economie-domein gezamenlijk, twee keer per jaar, een Knex-week. Mbo’ers uit de regio worden uitgenodigd op Avans en spelen een week lang een economiespel, onder begeleiding van Avansstudenten. Het hele verkoop-, productie- en marketingproces van fictieve producten komt dan aan bod, inclusief boekhouding en strategie van het nepbedrijf.

‘Dit project is een vervolg van de Knex-week, een stapje verder eigenlijk’, vertelt Vermeer. ‘We doen dit voor de eerste keer. Het doel is een betere aansluiting tussen mbo en hbo en dus minder uitval onder mbo’ers. Maar ook kennismaking met Avans, AMBM en de opleidingen die wij als academie aanbieden. Het zou natuurlijk mooi zijn als we met een project als dit nieuwe studenten kunnen aantrekken.’

Convenant

Het project van AMBM met het Florijn College komt niet uit het niets. Bijna twee jaar geleden, in december 2009, tekenden bestuurders van Avans en ROC West-Brabant een convenant voor een betere samenwerking en aansluiting tussen mbo en hbo in de regio. Vermeer: ‘Daar komt dit project uit voort.’

De mbo’ers vonden het onderzoekstraject leuk en leerzaam. Vooral het omgaan met statistiekprogramma SPSS (waar de meesten nog nooit mee hadden gewerkt) was een goede les, vertellen zij tijdens de evaluatie. Ook het opstellen van enquêtevragen die maar op één manier interpreteerbaar zijn, is nog niet zo makkelijk gebleken als gedacht.

Open dag

En zijn de mbo-studenten nu ook echt enthousiaster geworden over AMBM en Avans? Marieke Ewoldt weet al wel zeker dat ze volgend jaar door wil gaan studeren. ‘Maar ik weet nog niet wat en waar. Ik woon in Klundert, dus Avans Breda zou dan wel mooi dichtbij zijn. Ik ga in ieder geval naar de open dag op 12 november en ik wil dan bij alle economieopleidingen kijken.’ [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?