Terug naar overzicht

TU Delft boos over NRC-artikel

In een zaterdag gepubliceerd artikel zocht NRC Handelsblad antwoord op de vraag waarom de TU Delft grotere financiële problemen heeft dan de twee andere technische universiteiten. Op basis van jaarrekeningen, vertrouwelijke verslagen en adviezen die huisaccountant PwC tussen 2006 en 2011 opstelde, concludeerde de krant dat er vooral op vastgoedgebied grote verliezen werden geleden. In 2010 ging het om 9,1 miljoen euro.  

Brand

Maar het bestuur van de universiteit voert in een reactie aan dat dit ‘verlies’ uitsluitend interne, boekhoudkundige betekenis heeft. De bewering dat er miljoenen verloren gingen met vastgoed zou 'onzinnig' zijn. Als de kosten van de brand van het bouwkundegebouw in 2008 buiten beschouwing zouden blijven, verbetert de financiële positie van de TU Delft zich sinds 2008, stelt het bestuur.

Ernstiger is de constatering van accountants dat er bij de vastgoeddienst van de universiteit kans is op fraude en corruptie. NRC citeert PwC, dat medio 2010 vaststelt dat interne controle gericht op fraudepreventie ontbreekt. Begin dit jaar schrijft een tweede accountant, KPMG, aan het college van bestuur 'dat de stappen die u heeft ondernomen in opzet nog onvoldoende zekerheid geven'.  

De krant wijst verder op de affaire rond faculteitsdecaan Marco Waas, die zijn vrouw opdrachten zou hebben toegespeeld. Bovendien zijn de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd, wat ertoe leidde dat accountant PwC in 2007 en 2008 de jaarrekening niet wilde goedkeuren.  

Niet-integer gedrag

KPMG zou de TU Delft hebben gewaarschuwd voor het ontbreken van gedragscodes ter bestrijding van nepotisme en ander niet-integer gedrag. De naleving van de regeling nevenwerkzaamheden zou slecht zijn. Die staat hoogleraren, decanen en collegeleden toe om één dag per week bij te klussen – onder werktijd dus – terwijl de inkomsten niet gelimiteerd zijn. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg zegt in NRC Handelsblad te begrijpen dat dit vragen oproept. 'Ik ga daar naar kijken.'

Het aantal TU-medewerkers met een eigen bedrijf is groot, volgens bronnen van de NRC. Accountant PwC zou in 2005 hebben gewaarschuwd voor verhoogde frauderisico’s. Rector magnificus Karel Luyben, die sinds 1 januari 2010 waakt over de wetenschappelijke integriteit, zou niet helder zijn over zijn eigen bijbanen. Het bestuur ontkent de beschuldigingen aan het adres van zowel Luyben als Waas.

Hoogst verontwaardigd

In een mail aan medewerkers schrijft de universiteit 'hoogst verontwaardigd' te zijn over de publicatie in NRC Handelsblad. 'Wij zijn een grote, dynamische organisatie waar zaken wel eens fout gaan, maar waar ook voortdurend aan verbetering wordt gewerkt. Dat is iets anders dan dat het grondig mis zou zijn bij onze universiteit, zoals de krant suggereert.' Het bestuur overweegt een klacht in te dienen bij de Raad voor de journalistiek. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?