Terug naar overzicht

Verhuftering op Avans?


Tafels vol troep

Een grote bron van irritatie bij veel mensen is het afval dat elke dag in de Avanskantines achterblijft. Met de toename van het aantal studenten lijkt het probleem jaar na jaar erger te worden. Neem rond half twee een kijkje in willekeurig welke kantine en de volle tafels met troep spreken boekdelen. Veel studenten halen hun schouders op als zij op het afval worden aangesproken.

Regels op een hogeschool zijn dus nodig. Avans heeft omgangsregels, huisregels, een integriteitscode: alles zwart op wit en (online) vindbaar. Maar de praktijk is weerbarstig. Parkeren, gebruik van mobiele telefoon en laptop, rondslingerend afval, taalgebruik: het blijven onderwerpen die heftige discussie en reacties oproepen binnen de Avansgemeenschap. Niet iedereen is het eens met het beleid, of men houdt zich domweg niet aan de afspraken.

ASIS: representatief uiterlijk

Sommige academies hebben het heft in eigen handen genomen. De Avans School of International Studies (ASIS) zette jaren geleden een eigen code of conduct op papier. Eén van de grondleggers is docent Kitty Muffels. ‘Omdat wij hier bij ASIS te maken hebben met verschillende culturen, is het nodig regels af te spreken. Een goed voorbeeld is kleding: Nederlandse studenten kleden zich, vooral bij warm weer, informeler dan bijvoorbeeld Chinezen of Duitsers. Daarom staat in onze code of conduct dat van studenten verwacht wordt dat zij een presentable appearance hebben. Geen petjes dus.’

Dat er ook hufterigheid voorkomt op Avans, daar kan de ASIS-docent over meepraten. ‘Voorheen moesten wij altijd met de lift, toen ASIS nog op de vijfde verdieping zat in het Hogeschoollaangebouw. Toen maakte ik regelmatig mee dat studenten doodleuk voorkruipen, terwijl jij al een tijdje netjes staat te wachten. Als je er dan iets van zegt, krijg je een grote mond.’ Ook (gezonde) mensen die de lift nemen naar de eerste of tweede etage leveren frustraties op bij anderen: zij maken de wachtrijen bij de liften onnodig lang.

Zuinig zijn op gebouw

Ook de Bredase Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) heeft een code of conduct. De lijst van elf punten staat sinds dit studiejaar prominent in de studiegids voor alle propedeusestudenten.

Docent en propedeusecoördinator René Theunis: ‘Op die jongeren van 17 jaar, net vers van de havo, heeft zo’n code nog het meeste effect. Maar ook voor de AAFM-collega’s geldt de code. Over gedrag onderling: niet roddelen, open communiceren, de vergaderruimte netjes achterlaten. We zitten hier in zo’n mooi nieuw gebouw, laten we daar dan samen ook eens zuinig mee omgaan!’ [LJ]

Dit is een verkorte versie van een langer artikel over verhuftering op Avans. Lees het complete verhaal in Punt02, vanaf vandaag in de bakken en hier online te lezen!

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?