Terug naar overzicht

Zichtbaarheid

Ik wil niet huilerig doen zoals sommigen van ons die het uitgeven van het ‘Rode Boekje’ volledig overbodig vinden, of die de webkeys verspilling vinden. Of over folders die per manuele post verzonden worden. Nee, ik zie van die dingen het nut wel in. Avans Hogeschool moet zichtbaar zijn, moet zich presenteren in tastbare, zichtbare objecten.

Mijn Indonesische gasten waren maar wat blij met de rode boekjes, die wij, ondankbare medewerkers en studenten, achteloos naast ons neer leggen. Zij waren zichtbaar verguld met dit aandenken aan onze hogeschool.

Zichtbaarheid zou ook het streven moeten zijn van het MJB. Het beleidsplan werd zo mooi ingeluid met een geanimeerde film, waarin de doelen haarscherp werden neergezet en voortvarende acties krachtdadig werden aangekondigd. Maar waar is de daadkracht nu terug te vinden?

Natuurlijk zijn er plekken waar iets te vinden is van het MJB, zoals op Blackboard en Avans in Motion, maar de daar gereserveerde ruimtes zijn, op het moment dat ik dit schrijf, schrikbarend nietszeggend over de activiteiten. De gebruikte sociale media zijn stil. Terwijl dit MJB toch van iedereen zou zijn, door iedereen gedragen zou worden en niet van en door een select clubje zoals voorheen.

De gehele Avansgemeenschap zou de resultaten gaan bewerkstelligen en uitdragen. Ik neem aan dat de focusgroepen hard aan het werk zijn, dat er geniale dingen uitgedacht worden over o.a. internationalisering, eigentijds onderwijs en sociale innovatie.

Ik zie er echter niets van, laat staan dat ik mee kan denken. Of stevenen we weer af op een eufemistisch evaluatierapport in 2014 dat als schaamlap dient voor het naakte feit dat we maar wat fragmentarisch gewerkt hebben aan het plan en dat we van geluk mogen spreken dat het zo goed gaat met de organisatie?

Ik pleit voor een jaarlijkse gele kaart, waarop de vorderingen vermeld staan. Dat mag in 2014 weer uitmonden in een rood boekje met 10 groots behaalde resultaten. Van iedereen en door iedereen.  Waar we niet de schouders over ophalen, maar waar we ze onder hebben gezet.

Ab Bobbink is docent aan de Academie voor Gezondheidszorg.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?