Terug naar overzicht

Zijlstra gaat citaten niet controleren

Kende de bewindsman de recente rede van directeur Rob Riemen van het Tilburgse Nexus Instituut, wilden PVV-kamerleden Martin Bosma en Harm Beertema weten. ‘Bent u tevens bekend met “Het nationaal-socialisme als rancuneleer” van Menno ter Braak uit 1937?’ Ja, antwoordde Zijlstra, daarvan was hij op de hoogte.

Kwaad daglicht

En deelde hij de mening dat Riemen ten onrechte citaten aan Ter Braak heeft toegedicht om de PVV in een kwaad daglicht te stellen? In Ter Braaks pamflet zouden deze citaten niet terug te vinden zijn.

Maar daar geeft Zijlstra geen antwoord op. ‘De overheid heeft geen rol in het controleren van de juistheid van citaten’, aldus de bewindsman. Als de PVV boos is, kan ze naar de rechter stappen.

Wetenschappelijke fraude

Zelf ziet hij geen reden om te veronderstellen dat hier sprake is van wetenschappelijke fraude. Hij is niet bereid de subsidie aan het Nexus Instituut ‘per onmiddellijk te staken’, zoals de PVV geëist had. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?