Terug naar overzicht

‘Zonder reserves heb je het hard te halen’

Hoe komt het dat Avans zoveel geld overhoudt?

‘Dat komt voornamelijk omdat er toch extra geld vanuit het ministerie van Onderwijs naar het hbo is gegaan. De HBO-raad doet elk jaar een voorspelling over hoeveel geld naar de hogescholen zal gaan. Op basis hiervan maken wij onze begroting. Nu blijkt dat er toch extra baten vrij gekomen zijn.’

Wordt dat geld niet meteen uitgegeven?

‘Nee,  we hebben er als bestuur voor gekozen om ons budgetmodel onafhankelijk te houden van wat we van de overheid krijgen. Hierdoor kunnen academies en diensten in jaren dat er minder geld binnenkomt toch op dezelfde manier blijven werken.’

Wat gebeurt er dan met de 19 miljoen euro?

‘Die hebben we verdeeld in reserves zoals het vernieuwingsbudget, maar ook de reserves voor gebouwen. Vergis je niet, nu komen de bezuinigingen eraan. Doordat we niet meteen al het binnengekomen geld hebben uitgegeven,  kunnen we ook de komende jaren de ambities zoals we die verwoord hebben in het meerjarenbeleidsplan realiseren.  Hadden we die reserves niet, dan zouden we de komende jaren echt niet genoeg geld hebben om dat te doen.’

‘Het is ook niet zo dat we niks gedaan hebben met het geld. Kijk bijvoorbeeld naar wat we al geïnvesteerd hebben en nog gaan investeren in de Avansgebouwen. Niet iedere hogeschool heeft op dit moment of de komende jaren de middelen om dat te doen. Zonder reserves heb je het straks echt hard te halen.’

Heeft Avans nog profijt van de opnieuw enorme groei in studentenaantallen?

‘De overheid hanteert een methode waarbij je pas twee jaar na dato geld krijgt over het aantal ingeschreven studenten. Van de groei in 2011, zien we dus pas in 2013 extra middelen.’ [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Hogescholen houden meer geld over 14-10-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?