Terug naar overzicht

Avans Hogeschool stapt uit Fhealinc

Avans Hogeschool vormt sinds begin 2010 samen met de gemeente Den Bosch, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de Hogere Agrarische School (HAS) en ZLTO het kennisinstituut Fhealinc (Food & Health Innovation Challenge). Daarin wordt kennis op het gebied van voeding en gezondheid gebundeld. Fhealinc wil een broedplaats zijn voor kleine nieuwe bedrijven.

Vertrouwen weg

Willem den Ouden, strategisch beleidsadviseur van het College van Bestuur van Avans, zegt nu echter dat het vertrouwen in het initiatief weg is. ‘Wij als Avans investeren veel geld, terwijl we inhoudelijk niet krijgen wat we willen. Het bedrijfsleven blijft weg, terwijl ondertussen de overheden en de onderwijsinstellingen er heel hard aan moeten trekken. Het geheel hangt samen van goede bedoelingen en subsidie. Per 1 januari 2012 stapt Avans eruit.’

Den Ouden benadrukt dat Avans wél blijft participeren in losse samenwerkingsprojecten met individuele bedrijven. ‘Dat deden we vóór Fhealinc al en dat zullen we ook blijven doen.’ Een opleiding zoals Chemie in Den Bosch, die deels steunt op de deelname van Avans in Fhealinc, moet volgens Den Ouden gewoon kunnen blijven draaien.

Schade

Fhealinc reageert vandaag in het Brabants Dagblad geschrokken op het terugtrekken van Avans: ‘We zijn er volkomen door overvallen. We moeten nu even bekijken wat de impact is op de lopende projecten.’ Avans zit voor bijna een ton in Fhealinc, maar de schade kan nog wel eens groter zijn doordat subsidies ook gebaseerd zijn op wat de vijf partners inbrengen. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?