Terug naar overzicht

Disney en Schiphol werken mee aan major

‘Het is niet de bedoeling dat het een nieuwe ICT-opleiding wordt’, zegt Ad Schenkels, projectmanager bij Integrale Veiligheid in Breda. De major wordt een Integrale Veiligheidsopleiding die mensen  gaat opleiden die bij veiligheidsvraagstukken juist kunnen schakelen tussen de werelden van informatietechnologie, communicatie en de meer menselijke aspecten van integrale veiligheid.

Hedendaagse problemen

Volgens Schenkels is er zowel bij publieke organisaties als in het bedrijfsleven behoefte aan arbeidskrachten met een dergelijk profiel. ‘Het is echt een antwoord op een aantal van de hedendaagse problemen. Daarom is een aantal gerenommeerde partners bereid om  “van scratch af aan” met ons vorm en inhoud van het curriculum te ontwikkelen.’

Illegale versies

Het lijstje ‘uit de praktijk’ dat Schenkels noemt is inderdaad niet mis: Schiphol, Rabobank Nederland, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en Disney zijn enkele partners. Disney? Wat hebben die met veiligheid te maken? ‘Denk eens aan de miljoenen illegale versies van Disneyfilms die wereldwijd worden verkocht. De nieuwe major moet zich ook bezig gaan houden met deze vorm van piraterij.’

Naast docenten Integrale Veiligheid zullen ook docenten van de Academie voor Technologie en Management en de Academie voor  ICT en Business nauw betrokken worden bij de nieuwe major. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?