Terug naar overzicht

Een op vijf zakt bij nieuwe exameneisen

Vanaf dit schooljaar moeten havo- en vwo-leerlingen gemiddeld een voldoende halen voor de centraal schriftelijke examens. Vanaf schooljaar 2012-2013 mogen ze bovendien voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende – en niet lager dan een vijf – op hun eindlijst hebben.

Gezakte scholieren zou verdubbelen

De vereniging van schoolbesturen, de VO-raad, berekende dat met de strengste diploma-eisen het aantal gezakte scholieren in 2013 bijna zou verdubbelen. Dit voorjaar zakte één op de zeven havo-scholieren (7.200) en één op de negen vwo’ers (4.100). Waren de scholieren beoordeeld volgens de nieuwe normen, dan hadden 12.200 havo-leerlingen en 7.400 vwo-scholieren de eindstreep niet gehaald.  

Onderwijsminister Van Bijsterveldt werkte de plannen voor strengere diploma-eisen uit in haar tijd als staatssecretaris. De VO-raad is voorstander van de maatregelen, maar stelt wel dat voor een grote groep de lat te snel te hoog komt te liggen. Hoeveel meer scholieren de komende twee jaar daadwerkelijk zullen zakken is de vraag. Sommigen zullen simpelweg harder gaan werken, is de verwachting. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?