Terug naar overzicht

Informatievoorziening DUO omslachtig

Dat er van alles gaat veranderen, zal weinig studenten zijn ontgaan: er komt een langstudeerboete aan en de studiefinanciering gaat op de schop. Maar wat zijn de details? Stel je voor dat je wilt weten of je volgend jaar nog een studenten-ov-jaarkaart hebt, hoe kom je daar dan achter?

Toevallig zijn studenten afgelopen maand ‘uitgebreid geïnformeerd’, laat het ministerie van OCW weten. Ze hebben allemaal een brief gekregen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar stond van alles in, waaronder informatie over de ov-studentenkaart.

Kraakhelder

Let op, want het is kraakhelder wat DUO schrijft: ‘Ook in 2012 reis je met je studentenreisproduct. Je huidige abonnement loopt gewoon door. Heb je in de loop van 2012 géén recht meer op studiefinanciering, dan moet je zelf op tijd je studentenreisproduct stopzetten. DUO stuurt je hierover geen bericht.’

Zolang je mag lenen, mag je dus ook reizen met een studenten-ov-jaarkaart, zou je denken. Maar lees nog even verder, want de brief is nog niet afgelopen.

Of toch niet?

Verderop staat: ‘De overheid is momenteel druk bezig met plannen voor wijziging van het studiefinancieringsstelsel.’ Daar hoort ook bij dat studenten minder lang recht hebben op het studentenreisproduct.

De eerste belofte van DUO wordt dus al gebroken. Bij nader inzien kun je in 2012 het recht op een ov-kaart verliezen, zelfs als je nog recht hebt op een studielening. Immers: ‘Deze plannen gaan in vanaf studiejaar 2012-2013. Uitgebreidere informatie hierover vind je op www.duo.nl.’

Daar willen we dolgraag meer van weten, dus we gaan snel naar www.duo.nl. ‘Eén organisatie, drie websites’, staat daar. We moeten doorklikken naar DUO-IB-Groep. Dan komen we op deze welbekende website.

Nieuwe overheidsplannen?

Er staan allerlei onderwerpen boven in beeld: studiefinanciering, studeren, reizen, lesgeld… Laten we op reizen klikken. ‘Zolang je recht hebt op studiefinanciering kun je met je studentenreisproduct gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer’, staat daar. Met geen woord wordt gerept over de nieuwe overheidsplannen.

Voor de zekerheid nog even klikken op de folder die daar rechts in beeld staat: Studentenreisproduct. Daarin staat informatie over feestdagen en stopzetten, maar nog altijd niets over de kabinetsplannen. Maar niet getreurd: als we nog vragen hebben, kunnen we terecht op studentenov-chipkaart.nl.

Daar staat iets over het afschaffen van de strippenkaart. Nog altijd niets over de plannen. We moeten ergens een verkeerde afslag hebben genomen. We gaan terug naar de homepage van DUO.

Eindelijk meer informatie

Wacht, naar beneden scrollen blijkt te helpen. Daar staat eindelijk een balkje met ‘Overheidsplannen voor studiefinanciering’. Nog even doorklikken en dan komen we hier terecht. Eén van de onderwerpen die daar wordt besproken is ‘het inkorten van het aantal jaren waarmee met het studentenreisproduct kan worden gereisd’.

Eindelijk komen we iets meer aan de weet. Het gaat om een wetsvoorstel waarover nog gestemd moet worden, aldus DUO. En na 1 september 2012 moet iedereen eraan geloven, want er komt geen overgangsrecht.

 

Wat er gaat gebeuren? Houd je vast: ‘Het recht op het studentenreisproduct wordt voor studenten per 1 september 2012 met twee jaar ingekort’, staat er. ‘Het maximale recht wordt daarmee teruggebracht van “studieduur plus drie jaar” naar “studieduur plus één jaar”.’

 

Een voorbeeld geeft DUO graag: ‘Voor een wo-bachelor en master samen (meestal vier jaar) bestaat straks vijf jaar in plaats van zeven jaar recht op een studentenreisproduct.’

 

Nog meer vragen

En dat roept allerlei vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld als je vijf jaar de tijd neemt voor je driejarige bacheloropleiding: mag je dan gewoon vijf jaar met je ov-kaart reizen en dan tijdens je masteropleiding niet meer?

 

‘Concrete vragen die je hierover misschien hebt, kunnen onze medewerkers – omdat het om voorgenomen beleid gaat – nog niet beantwoorden’, zet DUO erbij. ‘Ga voor een volledig overzicht naar www.rijksoverheid.nl of lees de beleidsnotitie “Studeren is investeren” voor meer informatie.’

 

Vooruit, we klikken op de eerste link. Dan komen we op het voorstel voor de langstudeerders terecht. Geen woord daarin over het reisproduct. De notitie ‘Studeren is investeren’ dan maar. Daarin staat een verhelderend schema.

 

Aha, dus als je een bacheloropleiding en een masteropleiding volgt zonder vertraging, dan heb je reisrecht, en in het eerste jaar van de vertraging ook. ‘Het studentenreisrecht blijft nog inzetbaar gedurende maximaal één vertragingsjaar.’

 

En nog meer vragen

Maar is dat dan het vertragingsjaar na de master? Hoe zit het met het vertragingsjaar in de bachelor? En mag je het reisrecht van je master al inzetten voor een eventueel tweede vertragingsjaar in je bachelor? Waarschijnlijk niet, maar waar staat het?

 

Hier loopt het spoor dood. Alleen via kamerdebatten en nieuwsberichten kunnen studenten nog achter subtiliteiten komen. Verder is het afwachten hoe de plannen uitpakken als de Kamer erover heeft gesproken en wellicht amendementen heeft ingediend.

 

Of dit goede voorlichting is? In ieder geval is het omslachtige voorlichting. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?