Terug naar overzicht

Nederland blijft betalen voor EU-student

Er is inderdaad sprake van ‘onbalans’, erkent Zijlstra in een antwoord aan de Tweede Kamer: er komen meer studenten uit andere Europese landen naar Nederland toe dan omgekeerd. Deze onbalans wil hij best in Europees verband aan de kaak stellen.

Politieke gevoeligheid

Maar hij verwacht een ‘lang traject met een ongewisse uitkomst’. Dat komt door de ‘politieke gevoeligheid en complexiteit van dit vraagstuk’.

Deze discussie speelt niet alleen in Nederland. Uit Oostenrijk kwam onlangs het voorstel om het herkomstland van een student de kosten van diens studie te laten betalen. Volgens geldende EU-regels betaalt nu het gastland voor de opleiding van een buitenlandse student.

Lagere verblijfkosten

Volgens Zijlstra zou het een kwestie van tijd kunnen zijn voordat deze onbalans verdwijnt. ‘Ook in andere landen op het vasteland van Europa gaat Engelstalig hoger onderwijs aangeboden worden, terwijl de verblijfskosten in meer oostelijk gelegen landen dikwijls lager zijn dan in het westen, en universiteiten daar ook in de hogeronderwijsrankings gaan verschijnen.

Verder wijst hij erop dat buitenlandse studenten ook geld opleveren: ‘De instroom betreft thans voor het overgrote deel kwalitatief goede en hoog gemotiveerde Duitse studenten, die duidelijke baten opleveren voor de Nederlandse economie en voor ons onderwijs.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?