Terug naar overzicht

Opnieuw kritisch rapport over hbo-studie

Sommige studenten commerciële economie krijgen onterecht een voldoende, staat in een rapport van de Hogeschool van Amsterdam. De kritiek geldt vooral de afstudeerwerken van de studenten: volgens de krant is het bronnengebruik ‘aan de magere kant’ en is er een ‘vrij laag niveau van analyse, conclusies en aanbevelingen’.

Zelf scripties selecteren

De medewerker die het stuk heeft gelekt, stelt dat de opleiding ‘niet eerder door haar hoeven is gegaan, omdat we voorgaande keren zelf scripties mochten selecteren voor de accreditatiecommissie’. Dit citaat is overigens niet in alle Volkskranten terechtgekomen; het artikel is halverwege het drukken nog ingekort.

Voorzitter Karl Dittrich van kwaliteitsbewaker NVAO vindt de zelfkritiek van de HvA een goed teken. ‘De Hogeschool van Amsterdam laat zien dat het interne kwaliteitszorgstelsel goed wordt benut. Het hoort bij een volwassen opleiding om af en toe de thermometer te gebruiken.’

Invloed van opleidingen afgenomen

In het nieuwe accreditatiestelsel bepalen visitatiecommissies zelf welke scripties zij beoordelen en is de invloed van de opleidingen daarop afgenomen. ‘Dat werkt stimulerend voor het verbeteren van de interne kwaliteitscultuur’, aldus Dittrich.

Ook Jelmer de Ronde van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maakt zich weinig zorgen. ‘Het meest schokkende vind ik dat iemand het rapport naar de Volkskrant laat lekken’, zegt hij. Het is volgens hem normaal dat opleidingen naar zichzelf kijken voordat een visitatiecommissie langskomt.

Juiste oplossing?

Hij vraagt zich alleen af of het bestuur van de HvA de juiste oplossing kiest. In de Volkskrant zei bestuursvoorzitter Jet Bussemaker dat voor een aantal economische opleidingen een numerus fixus zal worden aangevraagd. De LSVb is nooit voorstander van een studentenstop. Bussemaker wil verder het aantal contacturen vergroten en de studiecultuur van de hogeschool verbeteren.

Sebastiaan Hameleers van het Interstedelijk Studenten Overleg maakt zich meer zorgen over het nieuws: ‘Als zo’n rapport naar buiten komt, zou de opleiding het schaamrood op de kaken moeten hebben. Het is schrijnend hoe ermee om wordt gegaan, want het gaat om mensen die jarenlang werken voor hun diploma en nu te horen krijgen dat ze het misschien niet verdienden. Het is geen excuus dat de opleiding zich voorbereidt op de accreditatie: de kwaliteit moet elke dag op orde zijn. Zo’n visitatiecommissie zou eigenlijk op een willekeurig moment moeten kunnen peilen hoe het gaat, en niet één keer in de zes jaar.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?