Terug naar overzicht

Pabo wil weer omhoog

‘In de Nationale Studenten Enquête (NSE) eindigden we al in de middengroep, dus we waren voorbereid’, vertelt adjunct-directeur Hanneke Ariëns. ‘We hadden wel gehoopt een stijgende lijn te zien, door alle veranderingen die we al hebben doorgevoerd.’

Keurmerkkrant

Wat in het verleden vaak vergeten werd, was de studenten op de hoogte brengen van die veranderingen. ‘Dat doen we nu wel, we willen delen wat we doen met de uitslag van een enquête’, zegt de adjunct.

Daarom brengt de Pabo nu bijvoorbeeld de Keurmerkkrant uit. Daarin staat waar de academie trots op is en aan welke punten ze nog werken. ‘Studenten lezen het nog niet altijd. Daarom vragen we docenten het in de klas te bespreken. Wat vinden studenten ervan? Is het herkenbaar? Een verbetering?’  

Verbeteringen

‘We hopen dat studenten tevredener worden als we ze deelgenoot maken. We moeten duidelijk maken dat de veranderingen voortkomen uit hun feedback. Kritieke punten uit de NSE hebben we direct verbeterd.’ De uitslag is vertaald naar scholing assessments, een training kernreflectie en een cursus onderzoeksvaardigheden voor docenten. Ook zijn de toets- en de kwaliteitscommissie versterkt.

Een ander voorbeeld is Blackboard. Nadat de Pabo slecht scoorde op het punt informatievoorziening en Blackboard, besloot de directie de digitale leeromgeving op de schop te nemen. Er werd een sjabloon gemaakt voor courses, wat zorgt voor eenduidigheid. ‘Maar dit is relatief eenvoudig aan te pakken’, zegt Ariëns. ‘Andere aanpassingen zijn minder eenvoudig en we kunnen niet alles tegelijk doen.’ 

Kinderziektes

Ook achter de schermen wordt hard gewerkt, bijvoorbeeld aan curriculumherziening. ‘Ze hebben aangegeven dat ze in het tweede jaar meer kennis en inhoud willen’, zegt de adjunct. ‘Dat hebben we nu doorgevoerd, maar er zijn nog wat kinderziektes. Studenten zien wel dat we daarmee aan de slag zijn.’

De verandering in het vierde jaar, waarin meer nadruk wordt gelegd op onderzoeksvaardigheden, zag ze wel meteen terug in de NSE. 

Studielast

‘De Pabo wordt onderschat’, denkt Ariëns. ‘Het is een zware en brede opleiding, met een grote verantwoordelijkheid.’ Studenten moeten landelijke taal- en rekentoetsen maken, in het eerste en het derde jaar.

‘Voor ons was het verrassend dat uit de NSE bleek dat wij de hoogste studielast hebben na de kunstacademie. Wij hebben ervoor gekozen dat studenten in het eerste jaar vijftig studiepunten moeten halen. Dat ervaren studenten als zwaar, maar wij willen zo de kwaliteit van de opleiding bewaken en daarmee het niveau van de leerkracht in het basisonderwijs. Dat is ook voor de studenten zelf van belang.’ [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?