Terug naar overzicht

‘Pechvogels ongelijk behandeld’

De profileringsfondsen zijn bedoeld voor studenten die langdurig ziek zijn of een handicap hebben, maar ook voor studentbestuurders, topsporters en talentvolle studenten van buiten Europa die het hoge instellingscollegegeld niet kunnen betalen. Met de komst van de langstudeerboete van 3.000 euro en het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase zal er steeds vaker een beroep worden gedaan op de fondsen, is de algemene verwachting.

Hogescholen minder gul

Instellingen mogen zelf weten hoeveel geld ze in de fondsen steken. Uit een vandaag gepresenteerd onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) blijkt dat hogescholen veel minder gul zijn dan universiteiten. Niet alleen reserveren ze minder voor bestuursbeurzen, maar ook voor afstudeersteun. De LSVb vindt vooral dat laatste vreemd, want ‘het is onwaarschijnlijk dat hbo-studenten minder vaak last hebben van ziekte en vervelende familieomstandigheden dan wo-studenten’.

Het ligt volgens de bond meer voor de hand dat hbo-studenten weinig bekend zijn met het profileringsfonds, wat bevestigd wordt door hbo-decanen. Informatie is slecht te vinden op de websites van de instellingen, had ook de Onderwijsinspectie al geconstateerd.

Avans

Maar ook tussen universiteiten en hogescholen onderling zijn de verschillen groot, blijkt uit cijfers die ze zelf aanleveren. Zo heeft Wageningen Universiteit gemiddeld 302 euro per student beschikbaar, en de Universiteit Utrecht 37 euro. In het fonds van de Haagse Hogeschool zit 14 euro per student en bij Inholland moeten studenten het gemiddeld met 30 cent stellen. Avansstudenten kunnen rekenen op 59 cent. 

Toenemende druk

Veel instellingen verwachten ook zelf dat de druk op de profileringsfondsen verder zal toenemen. Dat zal volgens hen vooral ten koste gaan van de bestuursbeurzen en de regelingen voor topsporters en talentvolle buitenlandse studenten.

De LSVb roept op tot meer helderheid over het profileringsfonds. Niet elke instelling gebruikt dezelfde regels, procedures en naam voor het fonds, waardoor studenten niet goed weten waar ze recht op hebben. Omdat bovendien in jaarrekeningen vaak niet vermeld wordt hoeveel geld er in het fonds zit, is het lastig om instellingen ter verantwoording te roepen.

LSVb-voorzitter Pascal ten Have roept politiek en instellingen op om er volgend collegejaar voor te zorgen dat gedupeerde studenten op het fonds kunnen rekenen. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?