Terug naar overzicht

Prognose: minder eerstejaars hbo

De cijfers van alle hogescholen zijn nog niet bekend en het eindresultaat zou nog enigszins kunnen afwijken, maar de vereniging van hogescholen kan al wel een redelijke inschatting maken: het aantal eerstejaars is landelijk waarschijnlijk met 3 procent afgenomen.  

Dat schat de raad op grond van een peiling onder alle hogescholen. Ongeveer 80 procent van de inschrijvingen hebben zij al verwerkt.  

Onverwachte daling

De daling komt onverwacht. Jarenlang nam het aantal eerstejaars toe: van 85.000 in 2002 tot bijna 105.000 in 2009. Vorig jaar was er slechts een minieme daling. Het ministerie had voor dit studiejaar op een groei van 0,4 procent van het aantal eerstejaars gerekend.

Avans groeit

Overigens geeft Avans een ander beeld. De instroom ten opzichte van 2010 is toegenomen met 5,6 procent. Veroorzaakt door met name de voltijd. De deeltijd neemt af met 6,9%. In zijn geheel groeit Avans met ruim 4%, zo laat de Diensteenheid Financien en Studentenadministratie weten.

Instroomcijfers geven geen inzicht in de motieven van studenten voor hun studiekeuze, legt de HBO-raad uit. Misschien is de huidige daling slechts een correctie op de sterke stijging in voorgaande jaren.  

Deeltijdopleidingen

Maar het kan ook door de langstudeerboete en het verhoogde collegegeld voor tweede opleidingen komen, oppert de raad. Vooral deeltijdopleidingen zouden daar last van hebben.

De lichting die afgelopen jaar een diploma kreeg, is nog altijd kleiner dan de lichting die in september aan het eerste studiejaar is begonnen. Daardoor stijgt het totale aantal studenten aan hogescholen nog altijd met 1 procent ten opzichte van vorig jaar. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?