Terug naar overzicht

Roc mag Ad-opleiding verzorgen

De afgelopen jaren werd in het hbo geëxperimenteerd met de associate degree-opleidingen: tweejarige programma’s op hbo-niveau die het gat tussen mbo en hbo moeten dichten. Ze zijn bedoeld voor werkenden die zich willen laten bijscholen en mbo’ers die naar het hbo willen. Eerder dit jaar liet staatssecretaris Zijlstra weten dat hij de Ad-graad definitief gaat invoeren.

Betere studieresultaten

Met de nieuwe pilot wordt onderzocht of de studieresultaten van mbo-studenten die een Ad op hun eigen instelling volgen, beter zijn dan die van studenten die daarvoor naar een hogeschool moeten, schrijft Zijlstra aan de Tweede Kamer. De overstap van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs is dan kleiner, is de gedachte. Om de kwaliteit te garanderen blijft een hogeschool verantwoordelijk voor het niveau van de opleiding.

Pluspunt

In de notitie schrijft Zijlstra dat hij nog een ander mogelijk pluspunt ziet bij het aanbieden van Ad-programma’s op roc’s. ‘Het Ad-programma kan voor mbo-docenten een mogelijkheid bieden zich professioneel verder te ontwikkelen tot hbo-docent.’ In zijn strategische agenda kondigde de bewindsman nog aan dat elke hbo-docent in 2020 een mastergraad moet bezitten.

De proef bij de roc’s start volgend collegejaar en wordt in studiejaar 2014-2015 geëvalueerd. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?