Terug naar overzicht

‘Veiligheidshuizen moeten effectiever’

Het EV doet in opdracht van de provincie onderzoek naar de Brabantse Veiligheidshuizen. Tijdens de lunchlezing werden enkele tussentijdse onderzoeksresultaten gepresenteerd door EV-onderzoekers Henk Hulsen en Robin van Halderen. Samen met de Collin Hoogeveen bekijken zij de effectiviteit van het casusoverleg van een Veiligheidshuis. Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend?

‘Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband van verschillende veiligheidspartners (politie, justitie, reclassering, jeugdzorg, GGZ, enzovoort)’, legt Van Halderen uit. ‘Het casusoverleg is het centrale overlegplatform van een Veiligheidshuis, waar op casusniveau gepraat wordt.’ In de provincie Noord- Brabant zijn zeven Veiligheidshuizen. De onderzoekers bekijken vier van de zeven huizen en richten zich alleen op huiselijk geweld.

Niet rooskleurig

De tussentijdse bevindingen van het onderzoek zijn niet al te rooskleurig. Hulsen: ‘De effectiviteit van het casusoverleg kan en moet echt nog een stuk beter. Rollen en taken van de verschillende veiligheidspartners zijn niet duidelijk. De partners hebben andere doelen.’

Ook de werkprocessen missen structuur: er wordt nauwelijks iets gemonitord of geëvalueerd, zeggen de onderzoekers. Hulsen: ‘Hierdoor kunnen de Veiligheidshuizen naar buiten toe nauwelijks aantonen wat ze bereiken en goed doen.'

Volgens de onderzoekers van het EV is het niet altijd even duidelijk welke casussen wel of niet in het casusoverleg besproken moeten worden. De onderzoekers zien wel dat de Veiligheidshuizen gretig zijn om te leren en zichzelf te verbeteren.

Turbulent

Het onderzoek zelf verliep overigens ook niet helemaal soepel. Van Halderen: ‘De Veiligheidshuizen zijn voortdurend in beweging. Het is een turbulent geheel, in een turbulente tijd. Dat maakt het onderzoek lastig voor ons.’ Zo waren er op een gegeven moment een aantal voorvallen met probleemjongeren in de wijken in Eindhoven. Hulsen: ‘Politiek en bestuur werden opeens kritisch op het Veiligheidshuis.'

Het thema Veiligheidshuizen is ook landelijk een hot item. Sinds 2009 is er een landelijk dekkend netwerk. Het kabinet wil het concept verder doorontwikkelen. In april 2012 moet er een eindrapport liggen van het onderzoek naar de Brabantse Veiligheidshuizen. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?