Terug naar overzicht

Weet jij wat een lector is?

Praktijkgericht onderzoek is een van de onderwerpen uit het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 van Avans Hogeschool. De focusgroep Praktijkgericht Onderzoek is de afgelopen maand met camera en microfoon de Avansgebouwen in getrokken voor een zogenaamde nulmeting. Wat verstaan Avansstudenten onder praktijkgericht onderzoek en hebben ze al een dergelijk onderzoek uitgevoerd? Wat is het verschil tussen wetenschappelijk onderzoek en onderzoek in het hbo?Weten ze wat een lector is? Veel studenten lijken niet goed te weten wat praktijkgericht onderzoek inhoudt, zo blijkt uit het onderstaande  filmpje.

Indicatoren MJB

In het meerjarenbeleidsplan (MJB) wordt gesteld dat in 2014 lectoraten en expertisecentra zijn verbonden met tenminste twee academies. Ook moet meer dan 50 procent van de onderzoeksagenda’s van academies worden opgesteld aan de hand van de vraag naar praktijkgericht onderzoek. Training op het gebied van onderzoeksvaardigheden, kritisch denken en kennisdeling worden vanaf het eerste jaar in alle bacheloropleidingen ingevlochten. En minimaal 15 procenten van de docenten is betrokken bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Om deze indicatoren in 2014 te behalen is de focusgroep praktijkgericht onderzoek opgericht.

De focusgroep roept iedere Avansmedewerker of -student op een experimentaanvraag te doen. Het experiment moet een bijdrage leveren aan de bovenstaande indicatoren die in het MJB zijn gesteld. Daarnaast moet het aansluiten bij een van de volgende thema’s: Context praktijkgericht onderzoek (Wat is praktijkgericht onderzoek?), Professionalisering van de docent (Wat moet er allemaal gebeuren op het gebied van de professionalisering van de docent?), Onderzoek & curriculum (Hoe wordt onderzoek in het onderwijs ingebed?), Onderzoeksorganisatie (Hoe ziet Avans als onderzoeksorganisatie er in de toekomst uit?) en Beroepen- en werkveld (Wat is de behoefte van het beroepen- en werkveld?)

Een korte experimentaanvraag met motivatie kun je voor 15 december indienen bij de Focusgroep Praktijkgericht Onderzoek via: fgpraktijkgerichtonderzoek@avans.nl.

Wat is een lector?

En hier een link voor iedereen die niet weet wat een lector is. [AR]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?