Terug naar overzicht

Afschaffen eigen rekenmachine succes

Adjunct-directeur Mark Reijndorp en propedeusecoördinator René Theunis zijn positief over de maatregel. ‘Volgens mij is tot nu toe iedereen er blij mee’, vertelt Reijndorp. ‘Aan het eind van het studiejaar houden we nog wel een evaluatie. Vooral bij de moeilijkere rekenvakken gaan we kijken of daar een uitzondering gemaakt moet worden. Maar vooralsnog zijn er geen redenen om het beleid aan te passen.’

Spieken met de grafische rekenmachine

Theunis legt uit wat het probleem was met de grafische rekenmachines. ‘Studenten kunnen er theorie in programmeren. Er kwamen hier leerlingen van de Havo een toets maken voor de intake, waarvoor ze hun rekenmachine bij zich hadden. We zagen toen dat iemand daarin had geprogrammeerd dat een kilometer duizend meter is. Dat hoor je natuurlijk gewoon te weten. Toen zijn onze ogen open gegaan.’

Gewone rekenmachines

De academie heeft vijfhonderd rekenmachines aangeschaft om uit te delen bij tentamens. Geen grafische, maar gewone. ‘De tentamens zijn zo ingericht dat ze te maken zijn met de rekenmachines die we uitdelen’, vertelt Reijndorp. Een voordeel van het gebruik van dezelfde apparaten is volgens hem dat studenten ook allemaal dezelfde kans krijgen. Er zijn dus geen leerlingen met een voorsprong op anderen omdat ze een grafische rekenmachine hebben.

Negatieve reacties

Begin november is er een propedeuse-enquête geweest. Theunis vertelt dat er toen wel negatieve reacties van studenten zijn gekomen. ‘Maar studenten begrijpen wel dat de grafische rekenmachines bij theorievakken niet meer mogen. En het gros van de vakken is een combinatie van theorie en praktijk. Waar studenten wel tegenaan lopen zijn de wiskunde en rekenvakken. We gaan kijken of we daar in de toekomst een uitzondering voor kunnen maken.’

Theunis vertelt dat hij begrijpt dat het geen populaire maategel is. ‘Maar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Sommige dingen horen studenten gewoon uit het hoofd te weten. We hebben een naam hoog te houden als Avans en deze maatregel draagt daar aan bij.’ [MvdB]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Harde aanpak fraude met rekenmachines 30-05-11

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?