Terug naar overzicht

Banen genoeg voor hbo’ers

De toekomst lijkt wat minder rooskleurig dan voorheen. Twee jaar geleden verwachtte men nog ‘goede tot zeer goede’ baankansen voor 56 procent van de afgestudeerde hbo’ers. Nu ligt dat op veertig procent, blijkt uit het tweejaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). De kansen op een baan verschillen sterk per sector en bovendien blijft de arbeidsmarkt de komende jaren ‘hoogst onzeker’, schrijven de onderzoekers.

Gunstige arbeidsmarkt

Hbo-studenten aan lerarenopleidingen kunnen nog steeds rekenen op een gunstige arbeidsmarkt. Er gaan de komende jaren niet alleen veel docenten met pensioen, er zijn ook relatief weinig afgestudeerden. Met name voor docenten in exacte, technische, medische en verzorgende vakken zijn de perspectieven goed. Ook onderwijzers en eerstegraads docenten taal en letteren komen – zeker in de Randstad – wel aan de bak. Alleen voor leraren lichamelijke opvoeding zijn de perspectieven ‘ongunstig’.

Voor afgestudeerde technici zijn de vooruitzichten gunstig. Er zullen naar verwachting personeelstekorten ontstaan voor weg- en waterbouwkundigen, elektrotechneuten, technisch analisten, laboratoriumonderzoekers en werktuigbouwkundigen. Opvallend is dat de baankansen voor informatici afnemen: de sector krimpt en er zijn veel jonge concurrenten.

Bezuinigingen

Fysiotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen zullen vanwege de vergrijzing eveneens gemakkelijk een baan vinden. Al waarschuwt het ROA dat eventuele nieuwe bezuinigingen de groei kunnen dwarsbomen.

Afgestudeerden van economische opleidingen en sociaal-culturele richtingen krijgen het lastiger. Het ROA noemt hun vooruitzichten ‘matig’. Voor afgestudeerden van opleidingen communicatie, journalistiek en horeca wordt het ronduit moeilijk om een geschikte baan te vinden. Ook wie commerciële economie, secretariaat, toerisme en recreatie studeerde krijgt het niet makkelijk. Voor accountants, bedrijfseconomen en afgestudeerden in de sector openbare orde en veiligheid zijn de perspectieven beter. Dat geldt ook voor tolken en vertalers.

Overigens tekent het ROA aan dat de werkgelegenheid voor de huidige generatie hbo’ers zal afnemen als mensen langer blijven werken, of minder in deeltijd gaan werken. Dat geldt vooral voor de werkgelegenheid in de zorg en het onderwijs. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?