Terug naar overzicht

Bussen Breda nog altijd overvol

Gemiddeld moeten studenten ongeveer tien minuten wachten op een bus die van het Centraal Station in Breda richting Avans vertrekt. Maar heel vaak zit de eerste bus die arriveert binnen no time propvol. Maar liefst 61 procent van de 191 geënquêteerde studenten gaf aan dat er in ongeveer de helft van de keren of vaker geen plaats was in de bus. Maar niet alleen op weg naar Avans hebben studenten last van de drukte. 78 procent gaf aan dat ze bij de halte van Avans geregeld niet meekunnen met de eerste bus.

Dezelfde problemen

Ook de mening van Tilburgse studenten over het busvervoer van en naar Avans werd gepeild. Omdat slechts 18 studenten de enquête invulden, kunnen geen harde conclusies worden getrokken uit hun antwoorden. Toch lijken studenten hier tegen dezelfde problemen aan te lopen als in Breda. 83 procent van de Tilburgse studenten gaf aan dat ze vanaf het Centraal Station niet altijd terecht konden in de eerste bus richting Avans.

50 procent van de Tilburgse respondenten liet weten dat ze in de helft van de keren of vaker gedwongen waren om een bus later te nemen. Net als in Breda gelden de problemen niet alleen op weg naar Avans. 80 procent gaf aan dat ze ook op de terugweg naar het Centraal Station geregeld geen plaats hebben in de bus.

Veolia

Begin dit studiejaar ging Avans in overleg met Veolia vanwege de vele klachten van studenten over het busvervoer. Sinds september brengt Avans de busmaatschappij op de hoogte van de les-, tentamen- en vakantieweken. Daarop kan Veolia besluiten om meer of minder bussen in te zetten.

De verbeterde communicatie heeft volgens veel studenten niet het gewenste effect. Op de vraag of het busvervoer van en naar Avans is verbeterd ten opzichte van vorig studiejaar antwoordt 45 procent van de Bredase studenten resoluut “Nee”. Bij de Tilburgse studenten ligt dit percentage nog hoger: 72 procent.

AMR

De uitkomsten van deze enquête zijn inmiddels in handen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Zij gaan om de tafel zitten met Avans om te kijken hoe het busvervoer in Breda alsnog kan worden verbeterd. [CT]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Deel je mening over busvervoer naar Avans 5-12-2011

Avans en Veolia communiceren beter 22-11-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?