Terug naar overzicht

Geen asbestgevaar Lovensdijkstraat

Met het oog op de aanstaande verbouwing van de Avanslocaties aan de Lovensdijkstraat heeft een gespecialiseerd bedrijf de gebouwen doorgelicht op asbest. De aanwezigheid van deze schadelijke stof is onder meer aangetoond in verborgen delen, bijvoorbeeld in de lijmlaag van het linoleum en in pakkingen van leidingen. Dat meldt Arnaud Opdam, adjunct-directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire diensten.

Opslagkasten

Ook zijn er vier asbesthoudende  opslagkasten aangetroffen. Ondanks dat is vastgesteld dat ze nu geen gevaar opleveren, worden ze de komende weken toch  verwijderd. Dit om te voorkomen dat ze door verplaatsing of iets dergelijks alsnog vrij asbest veroorzaken. Dit zal in overleg met de academies plaatsvinden.

Het resterende asbest wordt tijdens de renovatie verwijderd, uiteraard onder strikte veiligheidscondities. [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Start verbouwing Lovensdijkstraat in 2013 14-12-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?