Terug naar overzicht

Hoger salaris na fusie

Vanaf de jaren negentig fuseerde de ene na de andere hogeschool. Daar had het onderwijs lang niet altijd baat bij. Daarom heeft schaalvergroting een slechte naam gekregen in de politiek van het hoger onderwijs.

Topsalarissen

Het onderwerp kwam weer ter sprake in het debat over topsalarissen in het onderwijs. Kamerleden begrepen wel dat bestuurders van grote en complexe onderwijsinstellingen meer mogen verdienen dan bestuurders van kleine instellingen. Maar GroenLinks vreest dat bestuurders daarom, bewust of onbewust, naar fusies zullen neigen: als twee instellingen samensmelten, ontstaat een grotere, complexere instelling en mogen de bestuurders navenant meer gaan verdienen.

Steek daar een stokje voor, vroeg GroenLinks gisteren in een motie. Zorg ervoor dat bestuurders geen persoonlijke winst kunnen behalen met een fusie. Het hogere salaris zou alleen voor hun opvolgers moeten gelden.

Fusietoets

Maar de minister ziet dat anders. Tegenwoordig is er immers een fusietoets. Instellingen mogen alleen nog maar fuseren als alle betrokkenen het ermee eens zijn. En als iemand daarna de taak op zich neemt om de nieuwe, complexere organisatie te leiden, dan heeft deze bestuurder het recht op een salaris dat bij de nieuwe functie past, vindt Van Bijsterveldt.

Ze heeft de motie ontraden. Waarschijnlijk wordt er vandaag over deze en andere moties gestemd. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?