Terug naar overzicht

Hogescholen: geen vragen over contacturen

Onbetrouwbare schattingen

Jarenlang werd de vraag aan studenten gesteld: hoeveel contacturen heb je gemiddeld per week? Maar toen universiteiten en hogescholen in 2009 meer zeggenschap kregen over de Nationale Studentenenquête (NSE) besloten ze de vraag te schrappen. De schattingen van studenten zouden onbetrouwbaar zijn en bovendien moeten hoor- en werkcolleges niet op één hoop worden gegooid. Afgelopen jaar is de vraag naar contacturen onder druk van de politiek weer aan studenten voorgelegd, maar instellingen hoefden de resultaten daarvan niet openbaar te maken.

Woensdag drongen PvdA en VVD er nog bij staatssecretaris Zijlstra op aan om de instellingen te dwingen de cijfers over contacttijd uit de NSE 2011 te publiceren. Dat is volgens hen nodig omdat nieuwe studenten hun studiekeuze hier mede van laten afhangen. Ook vroegen ze Zijlstra om dit meteen te regelen voor de NSE van 2012.

Studiebijsluiter

Maar de vragen over contacttijd gaan komend jaar helemaal niet gesteld worden, bevestigen studentenorganisaties ISO en LSVb. Zij zitten samen met de vereniging van universiteiten (VSNU) en die van hogescholen (HBO-raad) in het bestuur van de stichting Studiekeuze123, die de NSE organiseert. De studentenorganisaties pleitten de afgelopen maanden voor een zogenaamde ‘studiebijsluiter’ die studiekiezers moet informeren over onder meer baankansen, startsalaris en contacturen van een opleiding. Toch hebben ze de vragen over contacturen niet afgedwongen.

Marije de Jonge van het ISO laat desgevraagd weten dat het onderwerp ‘politiek nogal gevoelig ligt’. De hogescholen en universiteiten willen de vragen er niet in hebben, mede omdat de Onderwijsinspectie er onderzoek naar doet. ‘En als de instellingen niet meewerken, komt er simpelweg geen NSE’, vreest De Jonge. ‘Wij vinden het belangrijk dat er objectieve informatie beschikbaar is voor studiekiezers, maar dan is het ook belangrijk dat de vragen in de enquête heel precies worden gesteld. Studenten wordt nu gevraagd naar hun beleving van het aantal lesuren, dat is redelijk onbetrouwbaar. Bij sommige studies wisselt dat aantal ook wekelijks.’

Ook Jamili Wetzels van de LSVb wijst daarop, na navraag te hebben gedaan bij het vorige bestuur. ‘De resultaten van de NSE worden heel serieus genomen. Daarom moeten er goede vragen worden gesteld, waarbij duidelijk is wat de definitie is van contacttijd.’ Dat is nu niet zo, zegt hij. ‘Daarom moeten we het maar even een jaar niet vragen.’ Studiekeuze123 zou een werkgroep hebben ingesteld die zich over het probleem moet buigen.

NHTV

Overigens hadden niet alle instellingen problemen met de passage over contacttijd in de NSE. De NHTV in Breda publiceerde de cijfers zelf. In een toelichting schrijft de hogeschool dat de instellingen de onderzoeksmethode van de NSE als ‘minder bruikbaar’ beschouwden omdat er niet werd gevraagd naar de kwaliteit van die uren. Een woordvoerder zegt desgevraagd dat uit eigen onderzoek van de hogeschool blijkt dat de beleving van onderwijstijd door studenten soms afwijkt, ‘zowel naar boven als naar beneden’.

De hogeschool heeft er ondanks dat voorbehoud geen problemen mee dat de politiek wil weten hoeveel uren studenten schatten dat zij college hebben. De vragen mogen gewoon weer worden gesteld, vinden ze in Breda. ‘Wat ons betreft dragen alle bronnen die informatie geven over opleidingen bij aan het studiekeuzeproces. We zijn daarom ook zelf bezig met een uitgebreid onderzoek naar contacttijd: aantallen, soorten en de kwaliteit ervan wordt daarin meegenomen. We willen dat uiteindelijk realtime online gaan plaatsen, zodat het voor iedereen altijd te raadplegen is.’De woordvoerder stelt dat het voor de NHTV wellicht makkelijk praten is: ‘Wij scoren altijd goed in de lijstjes.’

Ingewikkeld

Volgens PVV-kamerlid Harm Beertema doen instellingen te ingewikkeld over de definitie van contacturen. Tijdens het debat over de OCW-begroting van vorige week vroeg hij staatssecretaris Zijlstra met wie studenten contact hadden tijdens een ‘contactuur’: ‘Met een docent, met elkaar, met de Albert Heijn?’ Met Zijlstra kwam hij al snel tot de slotsom dat met ‘contacturen’ de ‘interactie tussen studenten en lesgevers’ wordt bedoeld. Maar dat is voor de instellingen blijkbaar geen afdoende antwoord.

VVD en PvdA kijken er van op dat de vragen naar contacturen weer uit de enquête zijn gehaald, terwijl Zijlstra deze informatie heel belangrijk vindt voor studiekiezers. ‘De bestuurders van Studiekeuze123 hebben er niet altijd belang bij om zoveel mogelijk informatie openbaar te maken’, zegt VVD-kamerlid Lucas tegen de Rotterdamse hogeschoolkrant Profielen. ‘Maar Studiekeuze123 krijgt ook geld van het ministerie van OC&W en Zijlstra mag wat mij betreft zeker met het bestuur gaan praten om te zorgen dat de vragen er weer in komen.’

De PvdA is het daarmee eens. ‘We zitten hier niet om de universiteiten en hogescholen goede publiciteit te bezorgen.’ [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?