Terug naar overzicht

Niet alle bestuurders een topsalaris

Bestuurders van hogescholen mogen straks hooguit 194.000 euro per jaar verdienen. Hun collega’s van universiteiten krijgen maximaal 223.666 euro.

Maar zorgt deze norm niet voor een race to the top, vroegen enkele leden van de Tweede Kamer gisteren aan de minister en staatssecretaris van OCW. Hoe voorkom je nu dat bestuurders allemaal naar het hoogst haalbare bedrag kruipen?

Geen gewetenloze graaiers

Daar hadden Van Bijsterveldt en Zijlstra twee antwoorden op. Ten eerste zijn de meeste bestuurders gewoon hardwerkende mensen, en geen gewetenloze graaiers. Dus die zullen uit zichzelf niet allemaal het hoogste bedrag gaan eisen, verwachten de bewindslieden.

Ten tweede moeten de onderwijssectoren zelf nog de normen uitwerken voor verschillende typen onderwijsinstellingen. Zo is een grote hogeschool als Fontys, met allemaal verschillende locaties en veel studenten, iets heel anders dan een kleine zelfstandige pabo.

Universiteiten wantrouwen

Anne-Wil Lucas van de VVD reageerde sceptisch. Vooral de universiteiten wantrouwde ze. Die komen er onderling niet uit, voorspelde ze. Ze zullen besluiten dat ze allemaal bijzonder complex en moeilijk zijn, zodat ze allemaal recht hebben op het maximumsalaris voor hun bestuurder.

Maar minister Van Bijsterveldt legde uit dat de instellingen voor 1 april met een goede uitwerking moeten komen. Doen ze dat niet, dan zal het ministerie zelf een regeling treffen. Vooralsnog wilde ze daar niet op vooruitlopen.

Jeroen Dijsselbloem van de PvdA zou graag zien dat de salarisafspraken die instellingen maken, ook werkelijk juridisch bindend zijn, maar zover wilden de bewindslieden niet gaan. Je moet niet elke vierkante centimeter willen dichtregelen, vonden zij. En iedere vier jaar zou het ministerie kijken of de instellingen zich allemaal nog goed gedroegen. Zo niet, dan konden kabinet en parlement altijd nog ingrijpen.

De wet treedt pas op 1 januari 2013 in werking, maar zal met terugwerkende kracht vanaf 6 december 2011 gelden. Vorige week werd de wet namelijk door de Tweede Kamer aanvaardt.

IJzeren Gordijn

PVV-kamerlid Harm Beertema vroeg nog naar de aarzeling van minister Donner van Binnenlandse Zaken. Die wilde voorzichtig zijn met de WNT, want ‘dit is in Europa niet meer geprobeerd sinds de val van de Sovjet-Unie en het IJzeren Gordijn.’ Zou Van Bijsterveldt dat willen uitleggen?

Ze kende de uitspraak niet, lachte ze, maar van haar mocht de wet zo snel mogelijk overal worden ingevoerd. Het duurt haar hier in Nederland eigenlijk al te lang. Daarom gaat ze de raden van toezicht en de bestuurders een brief sturen met een moreel appèl: zouden ze zo vriendelijk willen zijn op de wet vooruit te lopen en de salarissen nu al onder de toekomstige norm willen brengen? Want wie meer wil verdienen, heeft volgens haar niets in het onderwijs te zoeken. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?