Terug naar overzicht

Student krijgt toch extra tentamentijd

De student uit Egypte had op advies van de studentendecaan om extra tentamentijd gevraagd. Hij beheerst de Nederlandse taal niet goed genoeg om de tentamens in de daarvoor gegeven tijd af te leggen. Hij woont nu drie jaar in Nederland en heeft het benodigde certificaat (NT2-niveau) behaald, dat toegang geeft tot een hogeschool.

Eerder oordeelde de examencommissie daarom dat de student binnen de reguliere tijd een tentamen moet kunnen maken. ‘Dat de terminologie en de stof onbekend terrein zijn, geldt voor alle studenten’, zegt Ad van Zundert, voorzitter van de examencommissie van de Academie voor Deeltijd (ADT).

Aangescherpt beleid

De examencommissie hanteert sinds dit studiejaar een aangescherpt beleid: studenten die aan de toelatingseisen van Avans voldoen, krijgen geen extra tentamentijd tenzij het een uitzonderlijk geval betreft.

Volgens het College van Beroep had de examencommissie een te strikt formele opstelling vanwege de nieuw uitgezette lijn en heeft daardoor het advies van de decaan naast zich neergelegd. De examencommissie heeft bij haar besluitvorming onvoldoende de aangevoerde inhoudelijke argumenten van de student onderzocht.

In haar heroverweging heeft de examencommissie alle belangen opnieuw afgewogen en de student toch 25 procent extra tentamentijd in de propedeuse toegekend. ‘De student heeft een Arabische achtergrond en woont nog maar relatief kort in Nederland. We willen hem toch de mogelijkheid geven om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en zich op taalgebied te ontwikkelen’, aldus Van Zundert. [SD]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Extra tentamentijd vanwege taalachterstand 25-11-2011

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?