Terug naar overzicht

Studenten promoten jongerenpanel

Mening

Het panel is een initiatief van afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda. In samenwerking met Stichting Social Work en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt de gemeente Bredase jongeren op deze manier de mogelijkheid om hun stem te laten horen.

Als lid van het Online Jongerenpanel kan je via een online enquête je mening geven over zaken die de jeugd in Breda aangaan. ‘Zo geef je jongeren het gevoel dat ze direct inspraak hebben en gehoord worden door de gemeente. Iets wat op dit moment nog ontbreekt’, zegt Maurice de Ruijter, CMV-student.

Promotie

Volgens de CMV-studenten is het hard nodig om jongeren in Breda een stem te geven. Naast het versimpelen van de inschrijfprocedure, moet het zo laagdrempelig mogelijk zijn voor jongeren om hun mening te geven: ‘Onze generatie wil alles snel en efficiënt kunnen doen, daarom een online enquête: een succesformule’, zegt De Ruijter.  

Omdat de studenten zelf tot de doelgroep behoren, denken zij dat ze zich goed in kunnen leven en daarom een sterke promotiecampagne neer gaan zetten: ‘Prikkelende, simpele kreten trekken jongeren altijd aan’, zegt De Ruijter. ‘We zitten te denken aan Hoe vaak is jouw fiets gejat? of Hoeveel drank kan jij aan?.’

Daarnaast gaan de studenten afspraken maken met de gemeente over evenementen, jongeren kunnen in de toekomst over de invulling hiervan stemmen: ‘Ze kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen welke films er worden gedraaid tijdens de zomerse filmavonden op woensdag in het park Valkenberg’, zegt De Ruijter. ‘Dat is een mooi begin.’

Serious Request

De gemeente Breda doneert deze week voor iedere aanmelding die binnenkomt bij het Online Jongerenpanel een euro. Het opgehaalde geld wordt geschonken aan de actie van Serious Request 3FM.

Via deze website kunnen jongeren uit Breda zich aanmelden voor het Online Jongerenpanel. [SD]

 

 


Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?