Terug naar overzicht

‘Studenten zijn helemaal niet volwassen’

De brief met de berichtgeving over het bindend negatief studieadvies viel in de zomer van 2011 op de mat: midden in de vakantie, waardoor de brief even bleef liggen. ‘We zaten midden in een verbouwing’, verklaart de moeder van de student. ‘We hebben gebeld, maar er was niemand op Avans bereikbaar. We dachten dat het een vergissing was, die wel rechtgezet kon worden.’ En dus werd er pas twee maanden later beroep aangetekend.

Het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans Hogeschool, boog zich desondanks gistermiddag over de zaak. De ouders van de student waren meegekomen naar de hoorzitting om hem te ondersteunen. De CMD-student zegt ‘totaal verrast’ te zijn door het slechte nieuws afgelopen zomer: ‘Ik had het helemaal niet zien aankomen.’

Osiris

In het online programma Osiris kunnen studenten bijhouden welke cijfers en hoeveel studiepunten zij hebben gehaald. Het aantal studiepunten staat eerst tussen haakjes, maar die haakjes verdwijnen als de punten binnen zijn. ‘Dit heb ik niet goed begrepen’, zegt de CMD-student. ‘Die haakjes verdwenen niet als ik punten had gehaald, dus ik dacht dat dat aan het einde van het jaar dan wel zou gebeuren.’ De student hield daarom de voortgang van zijn studie niet meer goed bij.

‘Waarom is er nooit een belletje naar ons huis gegaan dat mijn zoon de propedeuse niet zou gaan halen?’, vraagt de vader zich tijdens de hoorzitting af. ‘De student is een volwassen individu’, verklaart Marco Huysmans, voorzitter van de examencommissie. ‘Dus Avans communiceert met de student en niet met de ouders. Het is ook de eigen verantwoordelijkheid van de student om in Osiris de voortgang bij te houden: hij is zelf verantwoordelijk voor zijn studie.’

Brein

Maar studenten zijn nog helemaal niet volwassen, vindt de vader van de CMD-student: ‘Recent onderzoek heeft het weer eens uitgewezen: het brein van jonge mensen is nog lang niet zo goed ontwikkeld. Ik werk zelf in het voortgezet onderwijs en ik vind dat we jongeren zo lang mogelijk aan de hand moeten houden. Avans is té passief geweest. Mijn zoon kan deze studie aan, maar Avans heeft hem laten zwemmen.’

Maar het College van Beroep plaatst zijn vraagtekens bij de argumentatie van de vader. Het docentlid tegen de vader: ‘U verwijt Avans passiviteit en pleit voor een betere communicatie en begeleiding. Maar dan vraag ik mij af, als vader: heeft u twee jaar lang nooit naar een cijferlijst gevraagd? Naar de studievoortgang van uw zoon? Bent u zelf niet een beetje te passief geweest?’

Dyslexie

De CMD-student heeft ook dyslexie en hij verwijt zijn studieloopbaanbegeleider (SLB) dat die hem te weinig bij de hand heeft genomen. Volgens de examencommissie is het juist de student die niet op kwam dagen bij de SLB-lessen en te weinig inzet toonde. Huysmans: ‘Hij heeft voor zijn dyslexie steeds extra tentamentijd gekregen, zoals de regel is. En hij is wel degelijk begeleid, zowel door een studentendecaan als door de SLB’er.’

De rechtbank verklaarde het beroep uiteindelijk toch niet ontvankelijk wegens het te laat indienen. De student moet de opleiding CMD van Avans definitief verlaten. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?