Terug naar overzicht

Tweejarige hbo-opleidingen mogen blijven

Met dit standpunt wijkt Zijlstra af van een advies dat hij begin oktober in ontvangst nam. Daarin stond dat de Ad-opleidingen hun deuren zouden moeten sluiten als ze te weinig studenten trokken.

Populariteitsverschillen

Er zijn namelijk flinke populariteitsverschillen tussen de huidige 139 Ad-programma’s. Bij sommige staan maar een paar studenten ingeschreven. ‘Als blijkt dat de levensvatbaarheid twijfelachtig is, zou de betreffende Ad dus geen definitieve goedkeuring moeten krijgen’, vond de adviescommissie. “Een politieke keuze hierover is gewenst.”

Die keuze is er nu. Zijlstra laat het aan de hogescholen over. Zij kunnen ervaringen uitwisselen en uiteindelijk zelf beslissen welke Ad-programma’s wel en geen bestaansrecht hebben.

Lagere drempel

De associate-degreeprogramma’s zijn gestart als experiment, als onderdeel van vierjarige bachelorprogramma’s in het hbo. Ze zijn bedoeld om mbo’ers en werkenden te verleiden tot verdere scholing: een tweejarige hbo-opleiding heeft een lagere drempel dan een vierjarige. Het is een manier om het aantal hoogopgeleiden in Nederland te vergroten.

Er lijkt behoefte aan, de studenten zijn tevreden, maar de opleidingen kampen nog wel met een gebrek aan naamsbekendheid. Ook daar wil Zijlstra iets aan doen. Volgend jaar zal hij dieper ingaan op de promotiestrategie voor het associate degree.

Private hogescholen

Vorig studiejaar volgden 3.270 studenten Ad-programma’s. Dat waren voor de helft werkenden. De helft van alle instromers had een mbo-diploma. Zijlstra wil dat deze aantallen flink groeien. In 2020 zou vijftien procent van de hbo-bachelorstudenten moeten instromen in Ad-programma’s van bekostigde en private hogescholen.

De Ad krijgt een zelfstandiger profiel binnen de bachelor dan aanvankelijk de beoogd. In plaats van het automatisch doorstroomrecht van de Ad’er naar de vervolgfase in de bachelor komt er een systeem van toelaatbaarheid. Daardoor zullen hogescholen beter in de markt zetten als zelfstandige opleiding, verwacht de staatssecretaris.

Nieuwe bekostigde Ad-programma’s mogen alleen worden gestart als bewezen is dat het werkveld daar behoefte aan heeft. Daarbij zal ook gekeken worden naar het bestaande aanbod van bedrijfsopleidingen.

Avans

Avans biedt de volgende associate degrees aan: Accountancy, Marketing Management, Management in de Zorg en Chemische Technologie in Breda, Small Business en Retail Management, Human Resource Management, Bedrijfskunde , Informatica en Financiële Dienstverlening in Den Bosch en Bouwtechnische Bedrijfskunde in Tilburg. [AR, BB/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?