Terug naar overzicht

Avans en Jeugdzorg in de echt verbonden

Om te vieren dat Bureau Jeugdzorg Roosendaal en Avans Breda sinds september nauwer samenwerken, werd afgelopen donderdag een feestelijke middag georganiseerd. ‘Er waren veel mensen die even kwamen kijken, en iedereen was enorm enthousiast’, vertelt Helai Dost, student Social Work.

Gerard Stoop van Bureau Jeugdzorg Roosendaal en Clemens van den Broek van het Avans Ondernemerscentrum ondertekenden een intentieverklaring. Daarnaast was er ook een heuse bruidstaart. ‘We hadden van de logo’s van Bureau Jeugdzorg en Avans één logo gemaakt. Dat logo stond ook op de taart’, vertelt Dost.

In de keuken

Stoop vertelt dat er meerdere voordelen zitten aan de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de hogeschool. ‘Wij hebben dagelijks inhoudelijke vragen over hoe bijvoorbeeld de hulpverlening het beste geregeld kan worden. Ook hebben we vaak vragen over de grijze gebieden rondom privacy. We handelen zo efficiënt en adequaat mogelijk, maar het ontbreekt ons aan tijd om echt die verdieping aan te gaan. Avans kan ons daar bij helpen.’

‘Verder willen we hiermee bereiken dat de opleidingen zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk. We maken nog weleens mee dat basale vaardigheden van studenten al weer zijn achterhaald zodra ze aan het werk gaan. Nu kan de opleiding bij ons in de keuken komen kijken, waardoor de studenten ook beter geroutineerd raken.’

Van den Broek bevestigt de kijk van Stoop. ‘Avansstudenten kunnen de beroepspraktijk op deze manier leren en ervaren. Het gaat daarbij om studenten uit alle studiejaren en van verschillende opleidingen. We willen binnenkomende studenten al meteen met de beroepspraktijk confronteren.

Meerdere academies

Niet alleen het Ondernemerscentrum en de Academie voor Sociale Studies gaan meer met Bureau Jeugdzorg samenwerken. Ook de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) en de Juridische Hogeschool worden betrokken bij de samenwerking.

‘Aan een vraagstelling die wij hebben kunnen meerdere academies meewerken’, vertelt Stoop. ‘Een vraag voor de AAFM-studenten is bijvoorbeeld of wij als managers voldoende informatie verstrekken aan onze werknemers en op de juiste manier omgaan met informatie rondom veranderingen binnen de jeugdzorg.’

Stoop vertelt dat Bureau Jeugdzorg Roosendaal vóór deze samenwerking nauwelijks projectgroepen kreeg. ‘Nu verwacht ik een explosieve groei. In februari gaan er al vijf van start. Één groep gaat bijvoorbeeld onderzoeken hoe je de kwaliteit van het eerste gesprek tussen Bureau Jeugdzorg en de leden van een gezin kunt vergroten. Ook is er een projectgroep die gaat bekijken hoe de begeleiding die maatschappelijk werkers aan gezinnen geven efficiënter kan.’

Gastcolleges op locatie

In het kader van de samenwerking worden er ook gastcolleges gegeven in het gebouw van Bureau Jeugdzorg Roosendaal. ‘Dat hebben we inmiddels al twee keer gedaan rondom jeugdbescherming’, vertelt Stoop. ‘Daar ben ik wel trots op. Het is fijn dat Avans bereid is om tijd vrij te maken voor zulke colleges. Voor studenten wordt Bureau Jeugdzorg op die manier méér dan alleen de naam van een instelling.’

Ook Van den Broek geeft aan dat gastcolleges op locatie heel voordelig zijn voor het onderwijs. ‘Hoe contextrijker de leeromgeving is, hoe meer de studenten het gevoel hebben dat ze echt met iets bezig zijn. Je brengt de klas naar de gastspreker en daarmee naar de werkelijkheid.’

Toekomst

‘Deze samenwerking gaan we in ieder geval voor de komende drie jaar aan’, vertelt Van den Broek. ‘We zien dit als een ontwikkelingsproces en andere academies kunnen altijd aanhaken.’ [MvdB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?