Terug naar overzicht

Even wachten op antwoord van DUO

Nogal veel mensen vragen een zogeheten ‘draagkrachtmeting’ aan. ‘Door de hoge respons staan afhandelingtermijnen onder druk’, zegt minister Van Bijsterveldt in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer.

In gebreke

Vijf keer moest de dienst zelfs een dwangsom betalen aan mensen die geen reactie hadden gekregen. Die hadden DUO in gebreke gesteld en eisten binnen twee weken antwoord. DUO redde dat niet en moest bedragen tussen de 140 en 940 euro betalen.

Dat komt niet alleen doordat er zoveel verzoeken binnenkomen. Soms wordt een ingebrekestelling bij binnenkomst niet herkend ‘als dit niet expliciet wordt vermeld in het briefhoofd’, aldus de minister. ‘Dit heeft er een enkele keer helaas toe geleid dat niet binnen 14 dagen na binnenkomst een besluit is genomen, met een dwangsom als gevolg.’

37.308 bezwaarschriften

Er komen nogal wat brieven bij DUO binnen, aldus de minister. ‘In 2009 ontving de Informatie Beheer Groep 37.308 bezwaarschriften.’Maar daar probeert de organisatie wel iets aan te doen.

DUO merkt bijvoorbeeld dat mensen die een beroep doen op de hardheidsclausule vaak in een moeilijke gezinssituatie verkeren. Ze vinden een afwijzing van DUO al snel onrechtvaardig en dienen dan een bezwaarschrift in, dat weer behandeld moet worden en dus tijd kost. Daarom krijgt deze groep nu speciale aandacht. ‘Met een betere motivatie van een afwijzing en meer persoonlijk contact met de studenten in kwestie zal de acceptatie van een besluit toenemen, wat het (onnodig) indienen van bezwaarschriften voorkomt.’

Minder bureaucratisch

Bovendien zal DUO zich minder bureaucratisch opstellen, blijkt uit deze woorden van Van Bijsterveldt: ‘In 2010 heeft DUO besloten om geleidelijk over te stappen naar een minder formele werkwijze waarbij medewerkers mediationvaardigheden toepassen. Verder toetst DUO aspecten als “behoorlijkheid versus rechtmatigheid” door specifieke casussen te bespreken en daarop, waar nodig, het uitvoeringsbeleid aan te passen.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?