Terug naar overzicht

Herkansing voor ongeldige tentamens

In totaal werden de resultaten van zes tentamenversies geschrapt. Het ging hierbij om de eerste- en tweedejaarsvakken Bedrijfseconomie en Financiering A en B. In een e-mail die de studenten donderdag ontvingen, laat de directie van de Academie voor Marketing weten dat er in week 9 of 10 een nieuw tentamen wordt afgenomen. De precieze datum hangt af van de beschikbaarheid van lokalen en de tijd die de docenten nodig hebben om een nieuwe versie van het tentamen te maken.

Hertentamen

Een kleine pleister op de wond is dat de studenten zich niet opnieuw hoeven in te schrijven. Alleen studenten die zich nog niet eerder hebben aangemeld voor de tentamens, zullen dit via Osiris moeten doen. Logischerwijs gelden de tentamens als eerste kans. Aangezien de nieuwe datum valt in de periode die normaal is gereserveerd voor de herkansing, kunnen studenten een eventueel hertentamen pas in blok 3 maken. [CT]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Academie verklaart tentamens ongeldig 13-01-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?