Terug naar overzicht

Hoogopgeleiden worden nog ouder

Twintigjarige mannen die straks een hbo-diploma of een universitaire bul behalen, worden naar verwachting meer dan zeven jaar ouder dan hun leeftijdgenoten die slechts de lagere school hebben afgemaakt. Ze zullen waarschijnlijk hun 82ste verjaardag nog vieren.

Hun vrouwelijke jaargenoten leven vier jaar langer door. Ze worden zo’n zes jaar ouder dan de laagst opgeleide vrouwen, die de tachtig maar nipt zullen halen.

Voorspelling

Dit voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van de overlijdensgevallen in de jaren 2007 tot en met 2010. Iedere twee jaar publiceert het CBS nieuwe statistieken over dit onderwerp.

De levensverwachting van hoogopgeleide mannen is een maand of drie gestegen ten opzichte van de vorige cijfers, terwijl hoogopgeleide vrouwen ruim een half jaar erbij hebben gekregen.

Goede gezondheid

Het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden blijkt vooral uit de verwachting van het aantal jaren in goede gezondheid. Twintigjarige mannen die een diploma halen in het hoger onderwijs, voelen zich naar verwachting zeven jaar langer gezond dan hun leeftijdgenoten met een mbo-diploma. Het verschil is maar liefst negentien jaar met twintigers die na de lagere school geen opleiding meer hebben afgerond.

Voor vrouwen geldt ongeveer hetzelfde. Hoogopgeleide vrouwen voelen zich 5,5 jaar langer gezond dan mbo-vrouwen en negentien jaar langer dan laagopgeleide vrouwen.

Er zijn allerlei verklaringen voor de verschillen. Zo roken en drinken hoogopgeleiden minder dan laagopgeleiden en verrichten ze minder vaak fysieke arbeid.

Pasgeborenen

De genoemde cijfers gelden voor twintigjarigen, en niet voor pasgeborenen. Baby’s moeten eerst maar eens twintig zien te worden. Mensen van pakweg zestig jaar zullen gemiddeld een hogere leeftijd bereiken dan de huidige twintigers, aangezien ze al zestig jaar gevaren en ziekten hebben overleefd waaraan de twintigjarige van nu nog voor zijn zestigste kan sterven. [ BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?