Terug naar overzicht

Journalistiekstudie moet herstelplan indienen

De NVAO heeft dit gisteren bekendgemaakt. De Zwolse journalistiekopleiding is afgelopen najaar negatief beoordeeld door een visitatiecommissie. Windesheim bracht in december zelf naar buiten dat het niveau van de afstudeerwerken onvoldoende was volgens de deskundigen die alle vier de journalistiekopleidingen in het hbo beoordeelden.

Eindniveau

Als het herstelplan van Windesheim wordt goedgekeurd door de NVAO, zal een nieuw deskundigenpanel het eindniveau van de afgestudeerden in september opnieuw onder de loep nemen en vaststellen of de opleiding op de goede weg is.

Zo niet, dan zal de NVAO de staatssecretaris van Onderwijs adviseren de stekker uit de opleiding te trekken. Is het vertrouwen er wel, dan wordt de opleiding eind 2013 opnieuw gevisiteerd.

Het visitatierapport wordt naar verwachting in april openbaar gemaakt. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?