Terug naar overzicht

‘Nederland sterker door blik naar buiten’

‘Hoe moet je omgaan met en handelen in een globale wereld?  Sommige mensen vinden dat eng, maar we zijn allemaal verbonden. Nederlandse bedrijven hebben bijvoorbeeld belangen in Egypte en Griekenland. Cybercrime kent ook geen grenzen. Daarom is het goed dat er studenten worden opgeleid die met een internationale bril naar veiligheid kunnen kijken.’ Attje Kuiken, parlementslid namens de PvdA, was gisteren zeer te spreken over de studenten die de minor International Conflict Studies hebben gevolgd bij Integrale Veiligheid in Breda.

Meerwaarde

Om te vieren dat de eerste lichting minorstudenten klaar was, had de opleiding een speciale bijeenkomst georganiseerd waar naast Kuiken ook Avansbestuursleden Paul Rüpp en Marja Kamsma bij aanwezig waren.  
Kuiken betoogde voor de aanwezige studenten dat Nederland altijd sterker is geworden door de blik naar buiten en noemde daarbij voorbeelden als de strijd tegen water. ‘Toch is die internationale kijk maar weinig aanwezig bij de overheid en in het bedrijfsleven. Het volgen van deze minor heeft een duidelijke meerwaarde als je straks de arbeidsmarkt op gaat.’

Genmanipulatie

Naast Kuiken gaf docent Wouter van Straten een afsluitend college. Hierin betoogde hij dat de huidige problemen over dertig tot veertig jaar verdwenen zijn, zo ging het immers ook met de crisissen van veertig jaar geleden: ‘In 2040 is er geen voedselprobleem meer want dankzij genmanipulatie hebben we twee keer per jaar een goede oogst. 3D-printers maken wat we maar willen en reizen doen we niet meer want we kunnen vanuit huis naar elke 3D-omgeving die we wensen.’ Zo probeerde Van Straten de aanwezigen te prikkelen met enkele provocatieve stellingen. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?