Terug naar overzicht

Nu ook deeltijdopleiding Maintenance

De deeltijdopleiding International Maintenance Management (IMM) is bedoeld voor mensen die al enige jaren werken in het onderhoud bij het bedrijfsleven of bij de overheid, en die als basisniveau MBO 4 hebben. De opzet van de studie volgt inhoudelijk grotendeels het curriculum van de voltijdopleiding IMM.

Behoefte neemt toe

In het bedrijfsleven en bij de overheid is er een grote behoefte aan opleidingen in Maintenance op HBO-niveau voor haar huidige medewerkers. De deeltijdopleiding IMM wordt opgestart om hierin te voorzien. Door de toenemende uitstroom van technisch personeel als gevolg van de vergrijzing gekoppeld aan een krapper aanbod van gekwalificeerd technisch personeel, neemt de behoefte aan hoogopgeleide professionals snel toe.

International Maintenance Academy

Op initiatief van Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland is de International Maintenance Academy opgericht, met daarin twee hoofdcomponenten: het opleiden van bachelors in maintenance management en de inrichting van een lectoraat. Dat heeft als doel om onderzoek te stimuleren in dit werkveld. [AR]


 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?