Terug naar overzicht

Onderzoek of hbo afspraken nakomt

Gisteren publiceerde ScienceGuide de naam van voormalig UT-voorzitter Van Vught, nu onder meer onderwijsadviseur van de Europese Commissie. Hij bevestigt zijn nieuwe functie tegenover het HOP en maakt de leden van zijn team bekend, 'al moet de commissie nog formeel worden ingesteld'.  

Van Vught zal worden geflankeerd door voormalig commissaris van de Koningin in Gelderland Jan Kamminga, UvA-hoogleraar economie Henriëtte Maassen van den Brink en KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman. Olchert Brouwer, oud-voorzitter van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en voormalig vicevoorzitter van de NVAO, completeert het vijftal.

Tijdsdruk

'Er is een enorme tijdsdruk', zegt Van Vught. 'Het is de bedoeling dat wij uiterlijk 1 maart een beoordelingskader aan de instellingen sturen. Die moeten dan voor 1 mei hun profileringsplannen en prestatievoorstellen inleveren. Wij worden geacht daarover in het najaar advies uit te brengen aan de staatssecretaris voor elke individuele instelling.'

De commissie, die voor vijf jaar benoemd wordt, zit nog midden in de voorbereidingen, aldus Van Vught. Ze zal jaarlijks de resultaten monitoren en in 2014 een midterm-review schrijven. In 2015 zal ze haar eindadvies uitbrengen en beslist de staatssecretaris over de financiële consequenties.

'De commissie zal waarschijnlijk een beroep kunnen doen op adviseurs. Maar veel meer kan ik u op dit moment nog niet vertellen, u weet nu ongeveer net zoveel als ik. Het lijkt inderdaad een vrij omvangrijke klus te worden.'

Pot van 50 miljoen

Staatssecretaris Zijlstra heeft 7 procent van het reguliere hogeronderwijsbudget gereserveerd om instellingen te belonen die de gemaakte afspraken nakomen. In 2012 is daarvoor 80 miljoen euro beschikbaar, oplopend naar 260 miljoen in 2015. Daar bovenop kunnen de instellingen die zich ‘goed profileren’ geld krijgen uit een pot van 5- miljoen. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?