Terug naar overzicht

Pabo’s mogen studenten weigeren

Pabo’s gaan meer instroomeisen stellen. Sommige eerstejaars hebben zo weinig bagage dat de – toch al overladen – opleidingen veel tijd kwijt zijn met bijspijkeren. Daarom moeten scholieren die naar de pabo willen voortaan toelatingsexamen doen in zes kernvakken: Nederlands, wiskunde/rekenen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Wie havo-3 of mavo-4 niveau niet haalt, moet zich eerst bijscholen.

Om hun die gelegenheid te bieden moeten de toelatingstoetsen al in het vroege voorjaar worden afgenomen, zegt Heim Meijerink, voorzitter van de commissie die de HBO-raad adviseerde. 'Wie zakt kan zich bij zijn eigen roc of havo laten bijspijkeren en de toets overdoen. De rol van de pabo beperkt zich tot het aanbieden van de toets en van lesmateriaal.'

Iets te regelen

Op dit moment kunnen pabo’s zwakke scholieren niet weigeren. Dat recht hebben alleen studies met een beperkt aantal opleidingsplaatsen en intensieve opleidingen als de university colleges. Maar commissievoorzitter Meijerink zegt van OCW-ambtenaren te hebben begrepen 'dat er op dit gebied wel wat te regelen is voor de pabo’s'.  

Ook Fontys-voorzitter Marcel Wintels, bij de HBO-raad portefeuillehouder lerarenopleidingen, zou het vreemd vinden als het ministerie daartoe niet bereid is. 'OCW hecht terecht veel waarde aan goed opgeleide docenten en de pabo is een ontzettend belangrijke opleiding. Overigens betekent dit alles niet dat we als hogescholen ineens principieel voorstander zijn van selectie aan de poort in het algemeen. Maar bij opleidingen als de pabo is daar veel voor te zeggen.'

Actieplan Leraar 2020

Een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat staatssecretaris Zijlstra op korte termijn met de HBO-raad in gesprek gaat. Daarin zal het onder meer over selectie gaan. In het Actieplan Leraar 2020 kondigden de OCW-bewindslieden al aan dat ze gaan kijken of de selectiemogelijkheden voor lerarenopleidingen, bijvoorbeeld voor instroom vanuit het mbo, ruimer moeten worden. [HC/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Pabo moet keuzes maken 20-01-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?