Terug naar overzicht

Praat en beslis mee over je opleiding

De verkiezingen vinden plaats van dinsdag 20 tot en met donderdag 22 maart. Iedere student en medewerker kan zich kandidaat stellen voor zijn eigen academie of diensteenheid. Het maakt niet uit hoe lang of kort je al op Avans rondloopt, of je deeltijd of voltijd studeert, of je man of vrouw bent.

Als lid van een raad ga je je bezig houden met zaken als de OER, jaarbegroting, business plan, onderwijsbeleid, organisatiestructuur en het meerjarenbeleid. Ook kun je op eigen initiatief kwesties op de agenda zetten.

15 handtekeningen

Dus wil jij graag actief meedenken? Vul dan een kandidaatstellingformulier in en verzamel vijftien handtekeningen die jouw kandidatuur ondersteunen. Lever vóór maandag 13 februari inleveren bij het Bureau voor Medezeggenschapszaken (BMZ). Op maandag 27 februari wordt dan de kieslijst bekendgemaakt. Om gekozen te worden heb je daarna minimaal vijf stemmen nodig.

Het formulier voor kandidaatstelling kun je ook krijgen bij het onderwijsbureau van jouw academie of secretariaat van je diensteenheid. Wil je meer informatie of heb je vragen over de verkiezingen, de kandidaatstelling of de procedure? Mail naar bmz@avans.nl of bel naar 076-5250546. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?