Terug naar overzicht

Terpstra verwerpt kritiek ‘reparatiecursus’

In de zomer van 2010 barstte de bom bij de Hogeschool Inholland: er bleek gesjoemeld te worden met afstudeereisen en van enkele opleidingen was het niveau ronduit onvoldoende. Het hele hbo lag daarna onder vuur, maar vooral de naam van Inholland liep een kras op.

Reputatieschade

‘Het was een uitzonderlijke situatie’, zegt bestuursvoorzitter Doekle Terpstra. ‘De afgestudeerden liepen reputatieschade op door alle commotie. Op hun verzoek – en in overleg met de studentenbonden – hebben we toen aanvullende masterclasses aangeboden. Niet iedereen maakt daar trouwens gebruik van, en dat hoeft ook niet.’

Hij reageert op kritiek van onderwijsjurist Peter Kwikkers. Die vreest dat het hek van de dam is als hogescholen hun afgestudeerden gaan terugroepen voor extra onderwijs of zittende studenten opnieuw tentamen laten doen. Het heeft er de schijn van dat diploma’s tegenwoordig ‘voorwaardelijk’ worden uitgereikt, stelde hij in gesprek met het Hoger Onderwijs Persbureau.

Een examinator is bevoegd om een student te beoordelen, terwijl de NVAO alleen een opleiding mag goedkeuren of afkeuren. Die zaken moet je scheiden, vindt Kwikkers. Maar een besluit over een opleiding dreigt tegenwoordig via een achterdeur ook individuele studenten te treffen, stelt hij.

‘Natuurlijk moeten visitatiecommissies naar tentamens en afstudeerwerken kijken’, zegt Kwikkers. ‘Dat gebeurde al voordat de NVAO bestond. Ik verwijt ook instellingen niet dat zij herstelonderwijs gratis en onverplicht aanbieden, al is dat geen erg doelmatige besteding van overheidsgeld. Maar studenten krijgen daardoor wel wat veel last van onbedoelde uitvloeiselen van de nieuwe accreditatiepraktijk en daarover zou eens moeten worden nagedacht.’

Morele gelijk

‘Misschien heeft hij het juridische gelijk aan zijn kant’, zegt Terpstra. ‘Maar wat mij betreft niet het morele gelijk. Wij keken er ook helemaal niet juridisch naar. Studenten en samenleving moeten overtuigd zijn van de waarde van het diploma. Als een opleiding zulke steken heeft laten vallen, dan heeft de voormalige student recht op een aanvullend programma, vonden wij. We hebben voor hen ons stinkende best gedaan.’ [BB/HOP]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

NVAO: 'Reparatiecursus mag best' 20-01-2012

Diploma's? Eens gegeven altijd gegeven 19-01-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?