Omdat de universiteit wil dat de studenten sneller hun studie doorlopen, worden delen van vakken geschrapt, zo meldt de Volkskrant . Sommige vakken verdwijnen in hun geheel. Ook mogen studenten in de toekomst een onvoldoende compenseren met een voldoende voor een ander vak.

Minder leren

Studenten vrezen dat de kwaliteit zal afnemen. ‘Als er delen van vakken verloren gaan, hoeven studenten minder te leren om een diploma te halen’, zegt Wouter Verbeek, vicevoorzitter van de Delftse studentenvakbond. ‘Het schaven aan en het schrappen van vakken maakt de studie minder waard. Er zullen minder goede ingenieurs afstuderen, terwijl het bedrijfsleven juist zo tevreden is.’

Toch denkt onderwijsdirecteur Aldert Kamp niet dat de kwaliteit in het geding is. ‘We hadden de studie net opnieuw ingericht. Maar de docenten waren zo enthousiast dat de vakken soms te vol zijn geworden. Die overtollige ballast gooien we nu weer overboord.’

Minder geld

De boosdoener van het beleid dat de TU Delft voert is volgens de studentenvakbond Halbe Zijlstra. De staatssecretaris van Onderwijs pleit voor een verhoging van het studiesucces: studenten moeten sneller afstuderen en de uitval moet omlaag. Universiteiten leggen zich in afspraken met de staatssecretaris vast op streefcijfers en krijgen minder geld als ze die niet halen.

Delftse studenten zijn de langzaamste van het land. Slechts een kwart weet in vier jaar tijd een bachelordiploma te behalen, terwijl daar drie jaar voor staat. [AR]