Terug naar overzicht

Wijze lessen van Floris van Bommel

In opdracht van de Europese Commissie deed het Avanslectoraat de afgelopen twee jaar onderzoek naar bedrijfsoverdrachten van familiebedrijven. Lector Peter ter Horst: ‘Aanleiding was het feit dat er in het beroepsonderwijs in heel Europa weinig aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. En dat terwijl er in heel Europa ruim zesduizend familiebedrijven kampen met problemen rondom de overname.’

Lespakket

Er is volgens de lector in het beroepsonderwijs veel aandacht voor startende ondernemers en ondernemerschap, maar bedrijfsovername blijft daarbij een onderbelicht thema. ‘Eén op de drie studenten die in Nederland een economische studie doen, heeft direct of indirect te maken met een familiaire bedrijfsoverdracht. Betrek die studenten als ervaringsdeskundigen bij het college. Laat ze vertellen over het bedrijf van hun ouders en alles daaromheen.’

Het lectoraat ontwikkelde een lespakket. Veel afgevaardigden van het mbo en hbo waren vrijdagmiddag naar Den Bosch gekomen om dat lespakket mee naar huis te kunnen nemen om eventueel in te kunnen zetten in de eigen lessen. Belangrijk onderdeel van het lespakket is een dvd met interviews met diverse casussen. Eigenaars van een drankwinkel of een boerenbedrijf vertellen in die interviews hun persoonlijke verhaal. Maar er staan ook allerlei ondersteunende data op het schijfje waar docenten mee verder kunnen.

Stripboek

Dé Brabantse success story is volgens het Avanslectoraat schoenenmerk Van Bommel. Begonnen in de 18e eeuw als een klein schoenmakertje, is het familiebedrijf negen generaties later een internationale speler op de schoenenmarkt. Het lespakket bevat dan ook een stripboek, De 9 levens van Van Bommel, waarin de ‘avonturen’ van de familie door de eeuwen heen zijn opgetekend.

Telg Floris van Bommel, de huidige creatief directeur van het schoenenmerk, nam het nieuwe stripboek vrijdag in ontvangst. ‘Na negen generaties weten wij aardig wat van bedrijfsovernames’, vertelde Van Bommel. Hij deed tijdens het symposium een boekje open over hoe die overname bij hem is gegaan.

‘Ik bezit nu samen met mijn twee broers het bedrijf, alledrie een derde. Onze vader heeft daar wel wat eisen bij gesteld. Als we trouwen, mag dat alleen onder huwelijkse voorwaarden. En in onze testamenten is vastgelegd dat het bedrijf naar de broers gaat en niet naar de echtgenotes, mocht één van ons iets overkomen. De koude kant moet buiten het bedrijf gehouden worden: dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd.’ [LJ]

Lees meer over familiebedrijven in Punt06, vanaf 16 februari in de bakken en online!

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?