Terug naar overzicht

Zijlstra: Duitsland moet dokken

In een brief die Zijlstra aan de Tweede Kamer schrijft, laat hij weten dat er veel meer buitenlandse studenten zijn die naar Nederland komen om te studeren, dan dat er Nederlandse studenten zijn die naar het buitenland gaan. Dit kost de overheid volgens hem zo’n 90 miljoen euro per jaar.

Overleg met Duitsland en Europa

Zijlstra wijst er in zijn brief op dat binnen de groep buitenlandse studenten de Duitsers veruit in de meerderheid zijn. In 2010 waren er 24.000 Duitsers die in Nederland studeerden. Met 14 procent groei per jaar, is dit ook meteen de snelst groeiende groep buitenlandse studenten. Deze Duitsers studeren vooral in de grensgebieden. Zijstra wil nu in overleg met onze oosterburen om te kijken of een verrekensysteem mogelijk is.

Daarnaast wil Zijlstra ook in overleg op Europees niveau. Het is volgens hem hard nodig om de kosten van buitenlandse studenten beter te verdelen. Dat zou op dit moment niet goed geregeld zijn.

Gevaar voor kwaliteit

Behalve de kostenproblemen, ziet Zijlstra ook problemen voor de kwaliteit van het onderwijs. Zo kan het volgens hem nadelig zijn wanneer één nationaliteit oververtegenwoordigd is in het onderwijs. Daarnaast zou het kunnen betekenen dat in de toekomst te weinig studieplekken overblijven voor Nederlanders.

Ook positief

Zijlstra ziet niet alleen problemen met betrekking tot buitenlandse studenten. Hij wijst ook op de positieve kanten van de uitwisseling van studenten. ‘Naarmate opleidingen zich internationaal sterker oriënteren kunnen studenten zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt, die steeds meer internationaal wordt. De aanwezigheid van buitenlandse studenten kan positieve effecten hebben op de prestaties van Nederlandse studenten.’

Avans

Op Avans studeren beduidend minder Duitse studenten dan in de grensstreken. Op dit moment komen 745 van alle Avansstudenten uit het buitenland. Zo’n tweehonderd van hen zijn Duits. Voor dit studiejaar meldden zich zestig nieuwe Duitse studenten op Avans. [MvdB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?