Terug naar overzicht

Aanpak van geweld in intieme relaties

KOSHI

Op Krachtgerichte, Oplossingsgerichte en Systemische wijze worden gezinnen en de veiligheid van alle betrokkenen centraal gesteld met aandacht voor Hulpmiddelen en Implementatie (KOSHI). KOSHI vat samen waar het bij de aanpak van geweld in intieme relaties om gaat. Deze praktijkgerichte benaderingen winnen steeds meer veld, ze worden intussen op veel plaatsen toegepast.

Verdieping

De masterclass is bedoeld voor praktijkwerkers, professionals en docenten. Het is een leergang die deelnemers ruimte voor oefening, kennis, verdieping en reflectie biedt. De masterclass wordt afgesloten met een slotconferentie. Daarbij wordt een internationale spreker uitgenodigd en presenteren de deelnemers hun implementatie werkstuk aan hun eigen achterban.

De organisatie is in handen van Sietske Dijkstra, als lector verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans, en Wil Verhoeven, beleidsadviseur K2 en kenniskringlid van het lectoraat Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten.

Meer informatie over de masterclass en het gehele programma kan je hier vinden. Voor aanmelden of meer informatie kan je contact opnemen met Carina Klerx, secretariaat Expertisecentrum Veiligheid, via cmj.klerx@avans.nl. [SD]


Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?