Terug naar overzicht

Banen duizenden leerkrachten op de tocht

In de Volkskrant van vandaag luidt Simone Walvisch van sectororganisatie PO-Raad de noodklok. Er zou voor 900 miljoen euro per jaar worden bezuinigd op het basisonderwijs.

'Basisscholen komen financieel steeds meer in de problemen', zegt Walvisch in de krant. 'Klassen worden daardoor weer groter, voor conciërges is minder geld, op schoonmaak wordt bezuinigd en collega's die extra zorg en ondersteuning leverden, komen vast voor een groep te staan. Schoolbesturen willen geen leerkrachten ontslaan. Maar het zal toch moeten.'

Forse stijging aantal uitkeringen

Het Participatiefonds, dat de werkloosheidsuitkeringen in het primair onderwijs beheert, bevestigt aan de Volkskrant dat het aantal nieuwe uitkeringen de afgelopen jaren fors is gestegen. Werden in 2009 nog 2.722 nieuwe uitkeringen verstrekt, vorig jaar waren dat er 4.737.

In het basisonderwijs zitten ruim 1,6 miljoen leerlingen en werken bijna 190.000 mensen. Het grootste deel van de kosten zit in de salarissen. De overhead is klein, minder dan 4 procent. Stijgende werkgeverslasten zijn dus alleen met personeelsreductie op te vangen.

Overschot aan oudere leerkrachten

Hierdoor dreigen jarenlang te weinig afgestudeerden van de opleidingen te kunnen worden afgenomen. 'Net nu er veel is geïnvesteerd in de kwaliteit van de pabo's, moeten we ze afwijzen', zegt Frank van Esch, bestuursvoorzitter van INOS, een groot scholenbestuur in Breda in het artikel. De PO-Raad bevestigt dat: 'We verliezen de innovatieve en jonge mensen, en houden een relatief overschot aan oudere en duurdere leerkrachten', zegt Walvisch.

Minister Van Bijsterveldt zegt dat het juist goed is te anticiperen op het tekort dat vanaf 2015 op de arbeidsmarkt wordt verwacht. Pabo’s leiden volgens haar dus niet op tot werkloosheid.  [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?